Naiv, umblam prin librării,Pe Bercu Leibovici să-l iau,Dar un librar mi-a spus pe şleau:


naiv-umblam-prin-librăriipe-bercu-leibovici-să-l-iaudar-un-librar-mi-a-spus-pe-şleause-vinde-doar-berării
sergiu dannaivumblamprinlibrăriipeberculeibovicisăliaudarunlibrarmiaspuspeşleausevindedoarberăriiumblam prinbercu leiboviciun librarspus pevinde doardoar lala berăriivinde doar ladoar la berăriivinde doar la berării

Epigrama, dacă vrei să ştii,E un gen mai perimat.Nu se vinde-n librării,Dar merge-n... anticariat.Ei se laudă că facDin întuneric lumină.Că iau pielea de pe dracS-o aştearnă în grădină.Dar, prin tot ceea ce facDebitează doar minciuni.Nu iau pielea de pe drac,Iau pielea de pe români.Când i-am spus cu câţi bani vreauSă-mi fac un costum de piaţă,Maistrul mi-a zis-o pe şleau:L-am căutat prin librăriiPe-un autor lăudăros,Libraru' mi-a răspuns ritos:- Îl vei găsi prin berării.Ne-a spus, pe şleau, că e un geniuDeci îl aşteaptă Nemurirea;Nu ştie însă-n ce domeniuE aranjată întâlnirea!De-aş cumpăra pe toţi străbunii,Bogat aş fi (v-o spun pe şleau)Prin însumarea-nţelepciunii,Nu pensiilor ce le au!