Naţionalismul este singura doctrină salvatoare pentru un stat începător ca al nostru. Nu se poate concepe liberul parcurs al tuturor forţelor distructive în mijlocul poporului nostru.


naţionalismul-este-singura-doctrină-salvatoare-pentru-un-stat-începător-ca-al-nostru-nu-se-poate-concepe-liberul-parcurs-al-tuturor-forţelor
octavian goganaţionalismulestesinguradoctrinăsalvatoarepentruunstatîncepătorcaalnostrunusepoateconcepeliberulparcurstuturorforţelordistructiveînmijloculpoporuluinaţionalismul esteeste singurasingura doctrinădoctrină salvatoaresalvatoare pentrupentru unun statstat începătorca alal nostrunu sese poatepoate concepeconcepe liberulliberul parcursparcurs alal tuturordistructive înîn mijloculmijlocul poporuluipoporului nostrunaţionalismul este singuraeste singura doctrinăsingura doctrină salvatoaredoctrină salvatoare pentrusalvatoare pentru unpentru un statun stat începătorstat începător caîncepător ca alca al nostrunu se poatese poate concepepoate concepe liberulconcepe liberul parcursliberul parcurs alparcurs al tuturoral tuturor forţelortuturor forţelor distructiveforţelor distructive îndistructive în mijloculîn mijlocul poporuluimijlocul poporului nostru

Pământul este al nostru, al tuturor.Cerul este al nostru, al tuturor.Universul este al nostru, al tuturor.Dumnezeu este al nostru, al tuturor.Noi ai cui suntem?Trebuie să luptăm pentru protejarea existenţei şi înmulţirii rasei noastre şi a poporului nostru, susţinerea copiilor noştri şi puritatea sângelui nostru, libertatea şi îndependenţa patriei, pentru ca poporul nostru să se poată maturiza pentru a duce la bun sfârşit îndeplinirea misiunii date de către creatorul universului.Nădăjdium o biruinţă a lui Dumnezeu în mijlocul poporului nostru.Aproape jumătate din bugetul nostru actual este acoperit de veniturile rezultate din votcă, adică de beţia şi dezmăţul la care s-a dedat acum poporul, deci de întregul viitor al poporului. Noi, ca să zicem aşa, plătim cu viitorul nostru măreţul nostru buget de mare putere europeană. Tăiem copacul chiar din rădăcină ca să-i culegem cât mai repede roadele.O teorie ultimă ar trebui să ofere o descriere cuantică necontradictorie a tuturor forţelor şi a întregii materii. Ar trebui să cerem ca ultima teorie să conducă spre o cosmologie incontestabilă a universului nostru.Iată, în sfârşit, iubite cititor, că se face dreptate unui nume ilustru atât de scump nouă ca şi tuturor bunilor români! Iată că se realizează dorinţa tuturor câţi ţin să venereze memoria bărbaţilor care au gândit bine şi drept pentru şi despre patria noastră română! Uite-te în numărul nostru de astăzi şi vezi proiectul statuii nemuritorului nostru amic Hübsch.