N-are rost să-ţi faci probleme gândindu-te că o să mori. Oricum acesta va fi ultimul lucru pe care-l vei face.


n-are-rost-să-ţi-faci-probleme-gândindu-te-că-o-să-mori-oricum-acesta-va-fi-ultimul-lucru-pe-care-l-vei-face
hubie morrisonnarerostsăţifaciproblemegândindutemorioricumacestavafiultimullucrupecarelveifacefaci problemesă morioricum acestaacesta vava fifi ultimulultimul lucrulucru pevei faceo să morioricum acesta vaacesta va fiva fi ultimulfi ultimul lucruultimul lucru pecă o să morioricum acesta va fiacesta va fi ultimulva fi ultimul lucrufi ultimul lucru peoricum acesta va fi ultimulacesta va fi ultimul lucruva fi ultimul lucru pe

Îţi vei găsi liniştea sufletească dacă de fiecare dată te vei comporta ca şi cum ar fi ultimul lucru pe care-l vei face pe acest pământ.Fă ceea ce îţi spune inima că este corect să faci - pentru că oricum vei fi criticat. Vei fi condamnat indiferent ce vei face.Orice lucru ţi se va părea plăcut dacă îl faci ca şi cum ar fi ultimul lucru pe care-l faci în viaţă.Când tu însuţi faci o descoperire - chiar dacă eşti ultimul om de pe pământ care vede lumina - nu vei uita niciodată acest lucru.Să mori!Să mori în această iubire!Dacă mori în această iubire sufletul tău va fi revelat!Să mori!Nu te teme de moartea a ceea ce este cunoscut!Dacă mori pentru ceea ce este temporal, vei ajunge dincolo de timp!Să mori!Taie acele lanţuri care te ţin prizonierîn această lume de ataşamente!Să mori!Să mori pentru ceea ce este efemerşi vei deveni etern!Când în sfârşit am ajuns la ceva ce individul spunea că ar vrea să facă, eu îi spun: