N-ar fi atât de odioasăProsteasca timpului risipă,Nici viaţa-atât de preţioasăDe nu ar fi atât de... clipă.


n-ar-fi-atât-de-odioasăprosteasca-timpului-risipănici-viaţa-atât-de-preţioasăde-nu-ar-fi-atât-de-clipă
gheorghe Şchiopnarfiatâtdeodioasăprosteascatimpuluirisipăniciviaţaatâtpreţioasădenuardeclipăfi atâtatât dede odioasăprosteascaodioasăprosteasca timpuluide preţioasădepreţioasăde nunu arar fifi atâtatât dede clipăfi atât deatât de odioasăprosteascade odioasăprosteasca timpuluide preţioasăde nupreţioasăde nu arnu ar fiar fi atâtfi atât deatât de clipăfi atât de odioasăprosteascaatât de odioasăprosteasca timpuluide preţioasăde nu arpreţioasăde nu ar finu ar fi atâtar fi atât defi atât de clipăfi atât de odioasăprosteasca timpuluide preţioasăde nu ar fipreţioasăde nu ar fi atâtnu ar fi atât dear fi atât de clipă

N-au mai putut exista două suflete atât de sincere, nici gusturi atât de asemănătoare, nici sentimente atât de la unison, nici priviri atât de îndrăgostite ca ale lor. Şi acum erau ca nişte străini; nu, mai rău ca nişte străini, pentru că nu se mai puteau cunoaşte. Era o înstrăinare eternă. Când vorbea, îi auzea aceeaşi voce şi-i desluşea acelaşi suflet.Influenţa celor din jurul nostru este atât de puternică, atât de subtilă, atât de gradată încât adesea nici măcar nu realizăm cât de mult ne poate afecta.Viaţa nu-i niciodată chiar atât de bună, dar nici chiar atât de rea pe cât pare.De ce cred în Dumnezeu? Nu sunt nici atât de prost, dar nici atât de inteligent pentru asta, nu îndeplinesc nici una din condiţii.Atât de permeabili,încât zarea trecea prin gâtlejul nostru.Atât de încremeniţi de frică,încât ne purtam sufletu-n cârje.Atât de micşoraţi,încât ne târam sub un ceasornicunde nimic nu arăta ora.Atât de tăcuţiîncât pierdeam obişnuinţacelor mai simple cuvinte:Nici un divertisment nu este atât de ieftin ca lectura, nici vreo plăcere atât de durabilă.