Muzica este efortul pe care îl facem pentru a ne explica cum funcţionează creierul nostru.


muzica-este-efortul-pe-care-îl-facem-pentru-a-ne-explica-cum-funcţionează-creierul-nostru
lewis thomasmuzicaesteefortulpecareîlfacempentruneexplicacumfuncţioneazăcreierulnostrumuzica esteeste efortulefortul pepe carecare îlîl facemfacem pentrune explicaexplica cumcum funcţioneazăfuncţionează creierulcreierul nostrumuzica este efortuleste efortul peefortul pe carepe care îlcare îl facemîl facem pentrupentru a nea ne explicane explica cumexplica cum funcţioneazăcum funcţionează creierulfuncţionează creierul nostrumuzica este efortul peeste efortul pe careefortul pe care îlpe care îl facemcare îl facem pentrufacem pentru a nepentru a ne explicaa ne explica cumne explica cum funcţioneazăexplica cum funcţionează creierulcum funcţionează creierul nostrumuzica este efortul pe careeste efortul pe care îlefortul pe care îl facempe care îl facem pentruîl facem pentru a nefacem pentru a ne explicapentru a ne explica cuma ne explica cum funcţioneazăne explica cum funcţionează creierulexplica cum funcţionează creierul nostru

Vrem să ne sustragem de la protecţia bărbatului, dar această sustragere n-o facem din neîncrederea ce am avea-o în tovarăşul nostru, n-o facem nici din ură pentru el, nici din dispreţ pentru sexul tare, cum se spunea mai deunăzi, dar o facem pentru că vedem că această protecţie a bărbatului ne amorţeşte voinţa, ne paralizează creierul şi ne micşorează personalitatea, aducându-ne a fi mai puţin folositoare şi bărbatului, şi copiilor, şi societăţii întregi.E destul de greu să vorbim despre memoria umană, fiindcă nu ştim în detaliu cum funcţionează creierul. Ştim însă totul despre cum funcţionează memoria unui calculator. Prin urmare, prefer să pun în discuţie săgeata psihologică a timpului pentru calculatoare. Cred că e rezonabil să presupunem că săgeata pentru calculatoare e aceeaşi cu cea pentru oameni. Dacă n-ar fi, am putea da lovitura la bursă, având un calculator care ţine minte preţurile de mâine.De secole, teologia este efortul de a explica lucrurile imposibil de cunoscut din punctul de vedere al lucrurilor care nu merită ştiute.Ceva se întâmplă în creierul nostru când luăm decizii puternice pe moment. Când luăm decizii, creierul degajă forţe electrice şi începe să modifice întâmplările din jurul nostru pentru a ne duce la destinaţia dorită.Este evident că nu putem explica ce este pasiunea unei persoane care nu a trăit-o aşa cum nu putem explica ce este lumina orbului.Profesia medicală constă ea însăşi în a observa bolnavii, pentru un studiu aprofundat al fiinţei umane, fie din punct de vedere al structurii, sau – şi acest lucru este chiar mai interesant şi important pentru medic – poate – pentru a studia modul în care funcţionează creierul uman.