Mustrând răul, deseori nu iese nimic. Arătând binele, răul se mustră el singur.


mustrând-răul-deseori-nu-iese-nimic-arătând-binele-răul-se-mustră-el-singur
paisie aghioritulmustrândrăuldeseorinuiesenimicarătândbinelerăulsemustrăelsingurmustrând răuldeseori nunu ieseiese nimicarătând binelerăul sese mustrămustră elel singurdeseori nu iesenu iese nimicrăul se mustrăse mustră elmustră el singurdeseori nu iese nimicrăul se mustră else mustră el singurrăul se mustră el singur

Într-o zi orice fiinţă îşi întâlneşte stăpânul care-o face să plătească răul făcut: căci răul vrea răul celui rău. -Pascal Bruckner
Într-o-zi-orice-fiinţă-îşi-întâlneşte-stăpânul-care-o-face-să-plătească-răul-făcut-că-răul-vrea-răul-celui-rău
Nu trebuie să mă răzbun şi să plătesc răul care mi-a fost făcut? – Ei, prietene, nu ţi-a fost făcut un rău, de vreme ce binele şi răul nu stau decât în puterea ta. Şi tu răzbunându-te? -Epictet
nu-trebuie-să-mă-răzbun-şi-să-plătesc-răul-care-mi-a-fost-făcut-ei-prietene-nu-ţi-a-fost-făcut-un-rău-de-vreme-binele-şi-răul-nu-stau
Răul este necesar. Dacă el n-ar exista, nu ar exista nici binele. Răul este unica raţiune de a fi a binelui. Ce ar fi curajul departe de primejdie şi mila fără durere? -Platon
răul-este-necesar-dacă-el-n-ar-exista-nu-ar-exista-nici-binele-răul-este-unica-raţiune-de-a-fi-a-binelui-ce-ar-fi-curajul-departe-de-primejdie
Răul în sine nu există cu titlul cu care Binele există în sine. Răul nu e decât o rea folosire a binelui, înţelegând prin aceasta a ceea ce există. -Denis de Rougemont
răul-în-sine-nu-există-cu-titlul-cu-care-binele-există-în-sine-răul-nu-e-decât-o-rea-folosire-a-binelui-înţelegând-prin-aceasta-a-ceea