Mustrând răul, deseori nu iese nimic. Arătând binele, răul se mustră el singur.


mustrând-răul-deseori-nu-iese-nimic-arătând-binele-răul-se-mustră-el-singur
paisie aghioritulmustrândrăuldeseorinuiesenimicarătândbinelerăulsemustrăelsingurmustrând răuldeseori nunu ieseiese nimicarătând binelerăul sese mustrămustră elel singurdeseori nu iesenu iese nimicrăul se mustrăse mustră elmustră el singurdeseori nu iese nimicrăul se mustră else mustră el singurrăul se mustră el singur

În tot ce facem suntem puşi în faţa unei răscruci: binele sau răul. Binele pare o coborâre în timpul căreia nu obosim, răul pare o urcare obositoare. Dar ajunşi la vârf, avem sentimentul că am înfăptuit un lucru măreţ.Cum se recunoaşte caracterul unui ignorant: nu aşteaptă niciodată de la el binele sau răul, ci le aşteaptă întotdeauna din partea celorlalţi. Cum îl recunoaştem pe filozof: nu aşteaptă decât de la el tot binele sau tot răul.Într-o zi orice fiinţă îşi întâlneşte stăpânul care-o face să plătească răul făcut: căci răul vrea răul celui rău.Nu trebuie să mă răzbun şi să plătesc răul care mi-a fost făcut? – Ei, prietene, nu ţi-a fost făcut un rău, de vreme ce binele şi răul nu stau decât în puterea ta. Şi tu răzbunându-te?Răul este necesar. Dacă el n-ar exista, nu ar exista nici binele. Răul este unica raţiune de a fi a binelui. Ce ar fi curajul departe de primejdie şi mila fără durere?Răul în sine nu există cu titlul cu care Binele există în sine. Răul nu e decât o rea folosire a binelui, înţelegând prin aceasta a ceea ce există.