Munca ta în viaţă este seducţia decisivă.


munca-în-viaţă-este-seducţia-decisivă
pablo picassomuncaînviaţăesteseducţiadecisivămunca taîn viaţăviaţă esteeste seducţiaseducţia decisivămunca ta înta în viaţăîn viaţă esteviaţă este seducţiaeste seducţia decisivămunca ta în viaţăta în viaţă esteîn viaţă este seducţiaviaţă este seducţia decisivămunca ta în viaţă esteta în viaţă este seducţiaîn viaţă este seducţia decisivă

Toţi marii curtezani posedă arta vorbirii, iar seducţia verbală este cel mai sigur drum către seducţia reală.Adevăratul succes este să regăseşti munca ta de o viaţă în munca care-ţi place.Seducţia este legată de magie sau alchimie, care creează un fel de relaţie socială între două fiinţe, între un bărbat şi o femeie, între doi bărbaţi, între două femei sau între un adult şi un copil. Seducţia este întotdeauna acea dorinţă extraordinară de a pătrunde în fantasmele unei persoane. Fiecare are ceva de spus privitor la acest subiect: nu există legi, reguli, nimic scris. Aerul, privirea spun totul... Când lucrez, privesc lumea ca un bărbat, nu ca un designer. Vreau să seduc şi îi dau mijloacele prin care să seducă. Seducţia înseamnă putere. Hainele sunt o expresie a libertăţii corpului. Înainte, totul se ascundea. Acum se vede mai bine imperfecţiunea umană. Deoarece perfecţiunea nu înseamnă, neapărat, seducţie. Seducţia este descoperirea detaliilor interioare.Dragostea şi munca sunt singurele două lucruri reale din viaţă. Sunt menite să stea împreună, altfel nu merge. Munca în sinea ei este o formă de iubire.Viaţa este muncă şi numai munca îi dă omului dreptul la viaţă. Apa curgătoare dă viaţă, cea stătătoare devine otrăvitoare.Tăcerea este arma decisivă a puterii.