Monica (ca răspuns la întrebarea: Dacă ar fi să renunţi la sex sau mâncare, care ar fi alegerea ta?): Sex. Chandler: Serios. Răspunde mai repede. Monica: Îmi pare rău, dragule. Când am spus


monica-ca-răspuns-întrebarea-dacă-ar-fi-să-renunţi-sex-sau-mâncare-care-ar-fi-alegerea-sex-chandler-serios-răspunde-mai-repede-monica
prietenii tăimonicacarăspunsîntrebareadacăarfirenunţisexsaumâncarecarealegereasexchandlerseriosrăspundemairepedemonicaÎmiparerăudragulecândamspussexnugândeamcutinecamareîmbrăţişarephoeberossdarsexmâncarerossdarîntreşidinozauridumnezeulealegereasophieijoeydacăaialegejoeynuştiupreagreurachelhaidetrebuierăspunzibinesexnumâncarevreaupeamândouăvreaufetepâinemonica (ca(ca răspunsrăspuns lala întrebareadacă arar fifi săsă renunţirenunţi lala sexsex sausau mâncarecare arar fifi alegerearăspunde maimai repedeÎmi parepare răucând amam spusnu mămă gândeamgândeam lala sexsex cucu tinee caca oo maremare îmbrăţişaredar tusex sausau mâncaredar întreîntre sexsex şişi dinozaurie caalegerea sophieidacă arar fifi săsă renunţirenunţi lala sexsex sausau mâncarece aiai alegenu ştiue preaprea greutrebuie săsă răspunzibine sexle vreauvreau pepe amândouăvreau fetefete pepe pâinemonica (ca răspuns(ca răspuns larăspuns la întrebareadacă ar fiar fi săfi să renunţisă renunţi larenunţi la sexla sex sausex sau mâncarecare ar fiar fi alegerearăspunde mai repedeÎmi pare răucând am spusnu mă gândeammă gândeam lagândeam la sexla sex cusex cu tinee ca oca o mareo mare îmbrăţişaresex sau mâncaredar între sexîntre sex şisex şi dinozauridacă ar fiar fi săfi să renunţisă renunţi larenunţi la sexla sex sausex sau mâncarece ai alegee prea greutrebuie să răspunzile vreau pevreau pe amândouăvreau fete pefete pe pâine

Phoebe (când Monica şi Chandler s-au întors de la Londra): O, Dumnezeule, ai făcut sex. Monica: Nu, noi nu am făcut sex. Phoebe (către Chandler): Ştiu că tu nu ai făcut, spun că ea a făcut.Monica: Chandler şi eu am făcut un pact de a nu face sex până nu ne căsătorim. Ross: Un pact de a nu face sex? Se pare că şi eu am un astfel de pact cu fiecare femeie din America.Joey: Ghici cine are audiţie pentru un musical pe Broadway? Chandler: Vreau să spun că tu, dar pare un răspuns atât de uşor. Joey: Eu am! Este o versiune muzicală pentru Joey (către Ross): Uită de Rachel. Du-te în China, mănâncă mâncare chinezească. Chandler: Sigur că da, acolo i s-ar spune mâncare.Monica: Joey, ce ai face dacă ai fi omnipotent? Joey: Probabil că m-aş sinucide. Monica: Poftim? Joey: Dacă micul Joey ar fi mort, atunci nu aş mai avea niciun motiv să trăiesc. Ross: Joey, omnipotent. Joey: Tu eşti? Îmi pare atât de rău.Monica: Nu crezi că e prea tânăr să se căsătorească? Phoebe: Poftim? Are 18 ani. Ross: Exact. Va fi ilegal pentru el să bea alcool la petrecerea burlacilor. Joey: Da, sau să ia o prostituată. Chandler: E ilegal întotdeauna, Joe.