Modul în care un om îşi acceptă destinul este mai important decât însuşi destinul său.


modul-în-care-un-om-îşi-acceptă-destinul-este-mai-important-decât-însuşi-destinul-său
wilhelm von humboldtmodulîncareunomîşiacceptădestinulestemaiimportantdecâtînsuşisăumodul înîn carecare unun omom îşiîşi acceptăacceptă destinuldestinul esteeste maimai importantimportant decâtdecât însuşiînsuşi destinuldestinul săumodul în careîn care uncare un omun om îşiom îşi acceptăîşi acceptă destinulacceptă destinul estedestinul este maieste mai importantmai important decâtimportant decât însuşidecât însuşi destinulînsuşi destinul săumodul în care unîn care un omcare un om îşiun om îşi acceptăom îşi acceptă destinulîşi acceptă destinul esteacceptă destinul este maidestinul este mai importanteste mai important decâtmai important decât însuşiimportant decât însuşi destinuldecât însuşi destinul săumodul în care un omîn care un om îşicare un om îşi acceptăun om îşi acceptă destinulom îşi acceptă destinul esteîşi acceptă destinul este maiacceptă destinul este mai importantdestinul este mai important decâteste mai important decât însuşimai important decât însuşi destinulimportant decât însuşi destinul său

Destinul uman nu poate fi privit, în ansamblul său, decât în momentul în care existenţa a încetat. Pentru om, moartea este aceea care îi modelează destinul.Prometeu. Acest destin este destinul omului însuşi. Omul este înlănţuit de cele trecătoare. Vulturul smulge bucăţi din el. Trebuie să îndure. Poate atinge supremul doar dacă îşi caută destinul în singurătate.Modul în care gândiţi vă determină destinul. Lăsaţi-vă ghidaţi de către înţelepciunea infinită, ascunsă în fiinţa voastră, acceptaţi orice sfat sau sugestie care simţiţi că vine de acolo. Fiţi optimişti, gândiţi-vă că nu se poate întâmpla nimic rău;astfel remodelaţi destinul şi vă îmbunătăţiţi viitorul.Odată ce fapta a fost săvârşită de om, ea îşi urmează destinul. Destinul nu poate să dea nimănui nimic, dacă nu săvârşeşte ceva.Sfinxul: Cine e mai puternic decât destinul? Oedipe: Omul, omul este mai tare ca destinul.Destinul. Destinul se poate realiza chiar în virtutea demersurilor preventive ce le facem împotriva lui. Destinul e, cu alte cuvinte, singura putere ce ne poate dezarma total.