Modele există, desigur, dar fiecare simte altfel, alta e plămădeala lui, din alte adâncimi şi străfunduri sunt scoase la iveală amintirile, altfel înmugureşte viaţa. Până şi sunetul mugurelui care se sparge e de fiecare dată altul.


modele-există-desigur-dar-fiecare-simte-altfel-alta-e-plămădeala-lui-din-alte-adâncimi-şi-străfunduri-sunt-scoase-iveală-amintirile-altfel
cella serghimodeleexistădesigurdarfiecaresimtealtfelaltaplămădealaluidinalteadâncimişistrăfundurisuntscoaseivealăamintirilealtfelînmugureşteviaţapânăsunetulmugureluicaresespargededatăaltulmodele existădar fiecarefiecare simtesimte altfelalta ee plămădealaplămădeala luidin altealte adâncimiadâncimi şişi străfunduristrăfunduri suntsunt scoasescoase lala ivealăiveală amintirilealtfel înmugureşteînmugureşte viaţapână şişi sunetulsunetul mugureluimugurelui carecare sese spargesparge ee dede fiecarefiecare datădată altuldar fiecare simtefiecare simte altfelalta e plămădealae plămădeala luidin alte adâncimialte adâncimi şiadâncimi şi străfundurişi străfunduri suntstrăfunduri sunt scoasesunt scoase lascoase la ivealăla iveală amintirilealtfel înmugureşte viaţapână şi sunetulşi sunetul mugureluisunetul mugurelui caremugurelui care secare se spargese sparge esparge e dee de fiecarede fiecare datăfiecare dată altul

Fiecare se simte inferior într-un fel sau altul. Motivul este neacceptarea faptului că fiecare este unic. Nu se pune problema superiorităţii sau a inferiorităţii. Fiecare face parte dintr-o categorie care îi este proprie, şi din acest lucru nu rezultă nicio comparaţie. Noi nu le-am permis oamenilor să se accepte pe ei înşişi aşa cum sunt. În clipa în care te accepţi aşa cum eşti, fără nicio comparaţie, orice inferioritate şi orice superioritate dispare. În acceptarea totală de sine vei fi liber de aceste complexe de inferioritate sau superioritate. Altfel, vei suferi toată viaţa. Şi nu pot să-mi închipui o fiinţă care să aibă totul în această lume. Unii n-au ezitat să încerce, dar au eşuat lamentabil. Fii doar tu însuţi şi va fi suficient. Eşti acceptat de soare, eşti acceptat de lună, eşti acceptat de arbori, de ocean, de pământ. Ce poţi să îţi doreşti mai mult? Eşti acceptat de întregul univers. Bucură-te şi savurează acest lucru!Fiecare din noi e un instrument, fiecare suflet are sunetul lui.De fiecare dată, îmi doresc ca ziua mea să se nimerească într-o zi lucrătoare, în care să fiu foarte ocupat. Şi de fiecare dată (de la an la an) locul să fie altul.Până de curând, oamenii de ştiinţă credeau că, asemenea oaselor, creierul îşi atinge apogeul dezvoltării la sfârşitul pubertăţii. În realitate, lucrurile stau cu totul altfel. De fiecare dată când învăţăm ceva nou, creierul nostru se transformă, iar între celule apar noi conexiuni. Aceste modificări pot fi chiar observate cu ajutorul unor microscoape speciale. După ce veţi citi această carte, creierul dumneavoastră va arăta altfel.Eu nu îndrăznesc să spun că Mozart e mai mare decât Chopin, pentru că fiecare om are spectrul lui de vibraţii, în funcţie de aşteptările lui, de speranţele lui, de iubirile lui, de tristeţile lui, de mâhnirile lui. Tu când spui pe scenă Până acum câţiva ani, mă interesa doar profe­sia, nu-mi puneam problema că oamenii au şi alte subiecte de discuţie decât teatrul şi muzica, că nu sunt eu buricul pământului, că deasupra noastră, a tuturor se află un singur cer şi fiecare se raportează altfel la el. Eu credeam că e doar pentru mine cerul.