Mintea constituie adevăratul arhitect al corpului.


mintea-constituie-adevăratul-arhitect-al-corpului
joseph murphyminteaconstituieadevăratularhitectalcorpuluimintea constituieconstituie adevăratuladevăratul arhitectarhitect alal corpuluimintea constituie adevăratulconstituie adevăratul arhitectadevăratul arhitect alarhitect al corpuluimintea constituie adevăratul arhitectconstituie adevăratul arhitect aladevăratul arhitect al corpuluimintea constituie adevăratul arhitect alconstituie adevăratul arhitect al corpului

Afacerile îmi aduc aminte în fiecare zi că sunt arhitect şi folosesc experienţa de arhitect în afaceri cât se poate de mult.Mintea este expresia subtilă a corpului fizic.Asemenea corpului, mintea tot oboseşte şi trebuie reîmprospătată cu cuvinte înţelepte.Adevăratul scop al cărţii este să forţeze mintea să gândească.Înţelepciunea constituie totalitatea adevărurilor dobândite de mintea omenească prin observaţie şi experienţă şi transpuse în viaţă.Să punem orice preferinţă şi orice aversiune în legătură cu sănătatea corpului şi cu liniştea sufletului; deoarece acestea alcătuiesc adevăratul scop al vieţii fericite. Toate actele noastre nu urmăresc decât realizarea lui, anume să nu suferim trupeşte şi să nu fim tulburaţi sufleteşte.