Ministrul, în cuvântul său,Cu vii accente, intervine:- Cu legile o ducem bine,Doar cu dreptatea stăm mai rău!


ministrul-în-cuvântul-săucu-vii-accente-intervine-cu-legile-o-ducem-binedoar-cu-dreptatea-stăm-mai-rău
nicolae nicolaeministrulîncuvântulsăucuviiaccenteintervineculegileducembinedoarcudreptateastămmairăuîn cuvântulvii accentecu legilelegile oo ducemcu dreptateadreptatea stămstăm maimai răucu legile olegile o ducemcu dreptatea stămdreptatea stăm maistăm mai răucu legile o ducemcu dreptatea stăm maidreptatea stăm mai răucu dreptatea stăm mai rău

Până azi am dus-o foarte rău. N-ar fi mai bine s-o ducem rău?Mai bine să umplem cu floritoate craterele vulcanilor,să uităm morţii neîngropaţişi vântul să caute singurce mai e de găsit prin cenuşă,mai bine să ne ducem departe de rănile noastre,să nu regretăm nimic şi să cultivăm trandafiri,mai bine să fixăm sărbătorileîn zile fără memorie,mai bine să ducem ucigaşilor crinişi să-i declarăm inocenţi,mai bine să convingem fantomelesă ne lase în pace,să ne ducem departe de rănile lorşi cât mai discret,să nu deranjăm cu tristeţile noastre pe nimeni,înainte de a spune că toate acestea-s fireşti.Se menţine lângă hău,Că nimic nu intervine:Binele îl face rău,Răul excelent de bine.Parisul, această auroră în mijlocul celor vii, voinţa sa, legea sa, fenomenul său, cuvântul de ordine transmis avangardei umane.Tim McManus: Îmi pare rău, Rebadow, e cuvântul tău împotriva cuvântului său. Cuvântul unui ofiţer împotriva cuvântului unui deţinut, despre care se spune că ar vorbi cu Dumnezeu.A răsplati răul cu binele fac doar îngerii şi sfinţii! Rău pentru rău, bine pentru bine, iată echitatea omenească. Dar să faci rău când ţi se face bine e odios şi infam. Acest gând nu poate veni decât din iad.