Minciuna este un adevăr cu rădăcini strâmbe.


minciuna-este-un-adevăr-cu-rădăcini-strâmbe
g. hauptmannminciunaesteunadevărcurădăcinistrâmbeminciuna esteeste unun adevăradevăr cucu rădăcinirădăcini strâmbeminciuna este uneste un adevărun adevăr cuadevăr cu rădăcinicu rădăcini strâmbeminciuna este un adevăreste un adevăr cuun adevăr cu rădăciniadevăr cu rădăcini strâmbeminciuna este un adevăr cueste un adevăr cu rădăciniun adevăr cu rădăcini strâmbe

Crudul adevăr te doare,Iar minciuna te alintă,Însă unora le pare:Cu minciuna mergi la ţintă.Un adevăr şi o minciună formează o confuzie, un monstru periculos, fiindcă partea de adevăr ce este în el îl face să trăiască, pe când minciuna curată e stafie, e nimic.Minciuna este şi ea o treaptă de viteză în drumul spre adevăr.Adevărul minciunii este că minciuna este un adevăr pentru cel care o crede.În politică, cel mai bun adevăr este minciuna, cu condiţia să nu fie dovedită.Când este sabia ştirbită,Se iau şi legile-n răspăr:Minciuna-aleargă şi se-agităChiar pe picioare de-adevăr.