Milostiv de pus la ranăEşti, părinte, o bomboană... Ziua cu psaltirile,Noaptea, cu...


milostiv-de-pus-ranăeşti-părinte-o-bomboană-ziua-cu-psaltirilenoaptea-cu-iubirile
teodor barbumilostivdepusranăeştipărintebomboanăziuacupsaltirilenoapteacuiubirilemilostiv dede puspus lala ranăeştio bomboanăbomboană ziuaziua cumilostiv de pusde pus lapus la ranăeştio bomboană ziuabomboană ziua cumilostiv de pus lade pus la ranăeştio bomboană ziua cumilostiv de pus la ranăeşti

Ce sentiment omenesc e mai îngrozitor decât gelozia?... Ea e ca un cancer, o boală groaznică, care te roade într-una ziua şi noaptea, noaptea şi ziua. E ceva cu adevărat grozav.Bufniţa nu vede ziua, corbul nu vede noaptea. Ciudat orb e amorul, că nu vede nici ziua, nici noaptea.Odihnind, chiar azi îmi punO-ntrebare-n ziua şaptea:Bea la bere toată ziua,Noaptea face ziua albăŞi când pleacă este oraUnsprezece făr-o halbă!Noaptea totul capătă forma şi aspectul său adevărat. Aşa cum numai noaptea distingem stelele pe cer, tot aşa vedem pe pământ multe lucruri pe care nu le vedem ziua.Mai trecătoare decât iubirile sincere nu sunt decât iubirile eterne...