Milostenia determină nu numai raportul nostru către semeni, ci faţă de însuşi Domnul şi Mântuitorul şi Judecătorul nostru.


milostenia-determină-nu-numai-raportul-nostru-către-semeni-faţă-de-însuşi-domnul-şi-mântuitorul-şi-judecătorul-nostru
policarp moruşcamilosteniadeterminănunumairaportulnostrucătresemenifaţădeînsuşidomnulşimântuitoruljudecătorulnostrumilostenia determinădetermină nunu numainumai raportulraportul nostrunostru cătrecătre semenici faţăfaţă dede însuşiînsuşi domnuldomnul şişi mântuitorulmântuitorul şişi judecătoruljudecătorul nostrumilostenia determină nudetermină nu numainu numai raportulnumai raportul nostruraportul nostru cătrenostru către semenici faţă defaţă de însuşide însuşi domnulînsuşi domnul şidomnul şi mântuitorulşi mântuitorul şimântuitorul şi judecătorulşi judecătorul nostrumilostenia determină nu numaidetermină nu numai raportulnu numai raportul nostrunumai raportul nostru cătreraportul nostru către semenici faţă de însuşifaţă de însuşi domnulde însuşi domnul şiînsuşi domnul şi mântuitoruldomnul şi mântuitorul şişi mântuitorul şi judecătorulmântuitorul şi judecătorul nostrumilostenia determină nu numai raportuldetermină nu numai raportul nostrunu numai raportul nostru cătrenumai raportul nostru către semenici faţă de însuşi domnulfaţă de însuşi domnul şide însuşi domnul şi mântuitorulînsuşi domnul şi mântuitorul şidomnul şi mântuitorul şi judecătorulşi mântuitorul şi judecătorul nostru

Datoria mea este să apăr prin propovăduire pe Mântuitorul nostru jignit şi să laud nemăsurata Lui milostivire faţă de neamul omenesc.Sufletul nostru-i asemeni apei: din cer se iscă, la cer se suie şi iar coboară către pământuri, veşnic altfel... De sus ţâşneşte din stânci abrupte şuvoi curat, apoi se sparge în nori de spumă, se-nvăluieşte-n vuiet blând jos spre adâncuri... De-apar în drumu-i stânci împotrivă, spumegă amarnic treaptă cu treaptă spre abis... Pe paturi molcom şerpuie-n văile verzi şi-n lacul cel neted chipul îşi scaldă stelele toate... Suflet al nostru, cum semeni tu apei, soartă a noastră, cum semeni cu vântul...Numai Mântuitorul a ştiut că destinul nostru era de a fi singuri — şi de aceea mântuirea lui vine prin conştiinţă, şi nu prin turmă.Evanghelia este izvor de nădejde şi de bucurie. Îl aduce pe Domnul Hristos, Evanghelia Lui, între noi, în mijlocul nostru, înlăuntrul nostru, şi bineînţeles că Domnul Hristos vine cu bucurie, cu bucuria pe care o aduce.Trebuie să luptăm pentru protejarea existenţei şi înmulţirii rasei noastre şi a poporului nostru, susţinerea copiilor noştri şi puritatea sângelui nostru, libertatea şi îndependenţa patriei, pentru ca poporul nostru să se poată maturiza pentru a duce la bun sfârşit îndeplinirea misiunii date de către creatorul universului.Domnul nostru a înscris promisiunea învierii nu numai în cărţi, ci şi în fiecare frunză a primăverii.