Mi-a zis terapeutul grav:O şansă ai, să laşi băutul,Să-ţi schimbi urgent acest acest nărav... Şi mi-am schimbat terapeutul.


mi-a-zis-terapeutul-gravo-şansă-ai-să-şi-băutulsă-ţi-schimbi-urgent-acest-acest-nărav-Şi-mi-am-schimbat-terapeutul
ion divizamiazisterapeutulgravoşansăailaşibăutulsăţischimbiurgentacestnăravŞimiamschimbatterapeutulzis terapeutulşansă aisă laşischimbi urgenturgent acestacest acestacest năravnărav Şischimbat terapeutulschimbi urgent acesturgent acest acestacest acest năravacest nărav Şischimbi urgent acest acesturgent acest acest năravacest acest nărav Şischimbi urgent acest acest năravurgent acest acest nărav Şi

Important nu este ca tu să-i schimbi pe ceilalţi, ci ca tu să nu te laşi schimbat de alţii. -Juliana Mallart
important-nu-este-ca-să-i-schimbi-pe-ceilalţi-ca-să-nu-te-şi-schimbat-de-alţii
Eu fac ca oamenii să se accepte pe sine necondiţionat, fie că terapeutul lor sau oricine altcineva îi iubeşte sau nu. -Albert Ellis
eu-fac-ca-oamenii-să-se-accepte-pe-sine-necondiţionat-fie-că-terapeutul-lor-sau-oricine-altcineva-îi-iubeşte-sau-nu
Noi uităm că vindecarea se face de către Dumnezeu sau esenţa spirituală a persoanei respective. Nu terapeutul sau vindecătorul sunt cei care vindecă. -Paul Ferrini
noi-uităm-că-vindecarea-se-face-de-către-dumnezeu-sau-esenţa-spirituală-a-persoanei-respective-nu-terapeutul-sau-vindecătorul-sunt-cei-care
De vecinii săi nu-i pasă,Ştiu că are-acest nărav.Când nu face larmă-n casăNi se pare că-i… bolnav! -Traian Conciatu
de-vecinii-săi-nu-i-ăŞtiu-că-are-acest-năravcând-nu-face-larmă-n-casăni-se-pare-că-i-bolnav
Se bagă biruri noi mereuŞi, cum urăsc acest nărav,M-am hotărât: să ştiţi că eu,Curând, am să mă fac... morav. -Petru-Ioan Gârda
se-bagă-biruri-noi-mereuŞi-cum-urăsc-acest-năravm-am-hotărât-să-ştiţi-că-curând-am-să-mă-fac-morav