Mi-a zis terapeutul grav:O şansă ai, să laşi băutul,Să-ţi schimbi urgent acest acest nărav... Şi mi-am schimbat terapeutul.


mi-a-zis-terapeutul-gravo-şansă-ai-să-şi-băutulsă-ţi-schimbi-urgent-acest-acest-nărav-Şi-mi-am-schimbat-terapeutul
ion divizamiazisterapeutulgravoşansăailaşibăutulsăţischimbiurgentacestnăravŞimiamschimbatterapeutulzis terapeutulşansă aisă laşischimbi urgenturgent acestacest acestacest năravnărav Şischimbat terapeutulschimbi urgent acesturgent acest acestacest acest năravacest nărav Şischimbi urgent acest acesturgent acest acest năravacest acest nărav Şischimbi urgent acest acest năravurgent acest acest nărav Şi

Psihoterapia nu este ceva ce are terapeutul, cum ar fi un medicament, pe care să îl dea pacientului. Psihoterapia este ceva ce face terapeutul: se implicâ într-un anumit tip de conversaţie cu cel interesat.Important nu este ca tu să-i schimbi pe ceilalţi, ci ca tu să nu te laşi schimbat de alţii.Eu fac ca oamenii să se accepte pe sine necondiţionat, fie că terapeutul lor sau oricine altcineva îi iubeşte sau nu.Noi uităm că vindecarea se face de către Dumnezeu sau esenţa spirituală a persoanei respective. Nu terapeutul sau vindecătorul sunt cei care vindecă.De vecinii săi nu-i pasă,Ştiu că are-acest nărav.Când nu face larmă-n casăNi se pare că-i… bolnav!Se bagă biruri noi mereuŞi, cum urăsc acest nărav,M-am hotărât: să ştiţi că eu,Curând, am să mă fac... morav.