Memoria e o cale de a păstra lucrurile pe care le iubeşti, lucrurile pe care le cunoşti, lucrurile pe care nu vrei să le pierzi niciodată.


memoria-e-o-cale-de-a-păstra-lucrurile-pe-care-iubeşti-lucrurile-pe-care-cunoşti-lucrurile-pe-care-nu-vrei-să-pierzi-niciodată
kevin arnoldmemoriacaledepăstralucrurilepecareiubeşticunoştinuvreipierziniciodatămemoria eo calecale depăstra lucrurilelucrurile pepe carecare lele iubeştilucrurile pepe carecare lele cunoştilucrurile pepe carecare nunu vreivrei săle pierzipierzi niciodatămemoria e oe o caleo cale dede a păstraa păstra lucrurilepăstra lucrurile pelucrurile pe carepe care lecare le iubeştilucrurile pe carepe care lecare le cunoştilucrurile pe carepe care nucare nu vreinu vrei săvrei să lesă le pierzile pierzi niciodatămemoria e o calee o cale decale de a păstrade a păstra lucrurilea păstra lucrurile pepăstra lucrurile pe carelucrurile pe care lepe care le iubeştilucrurile pe care lepe care le cunoştilucrurile pe care nupe care nu vreicare nu vrei sănu vrei să levrei să le pierzisă le pierzi niciodatămemoria e o cale deo cale de a păstracale de a păstra lucrurilede a păstra lucrurile pea păstra lucrurile pe carepăstra lucrurile pe care lelucrurile pe care le iubeştilucrurile pe care le cunoştilucrurile pe care nu vreipe care nu vrei săcare nu vrei să lenu vrei să le pierzivrei să le pierzi niciodată

Când faci lucrurile pe care trebuie să le faci, atunci va veni ziua în care vei putea face lucrurile pe care vrei să le faci când vrei să le faci.Încearcă să vezi lucrurile aşa cum sunt şi scrie despre ele. Nu îţi irosi energia creativă încercând să inventezi lucruri. Chiar dacă scrii ficţiune, scrie despre lucrurile pe care le vezi şi pe care le cunoşti.Lucrurile omeneşti trebuie să le cunoşti pentru a le putea iubi; lucrurile divine trebuie să le iubeşti pentru a le putea cunoaşte.Îmi plac lucrurile care îmbătrânesc frumos, lucrurile care nu pot fi datate, care rezistă testului timpului şi devin exemple vii ale calităţii absolute.Cât de mică este partea din viaţa noastră de care ne bucurăm! În tinereţe, aşteptăm cu nerăbdare lucrurile care urmează să ni se întâmple; la bătrâneţe, privim înapoi la lucrurile care au trecut; când suntem adulţi, deşi se pare, într-adevăr, că suntem preocupaţi de lucrurile prezente, chiar şi această ocupaţie este, mult prea adesea, lăsată la o parte datorită hotărârii noastre vagi de a fi extrem de fericiţi într-o zi viitoare în care vom avea timp.Atunci când schimbi modul de a privi lucrurile, lucrurile pe care le priveşti se schimbă.