Mediatorul este un arhitect al consensului, investit cu încrederea celor care nu mai au încredere unii în alţii.


mediatorul-este-un-arhitect-al-consensului-investit-cu-încrederea-celor-care-nu-mai-încredere-unii-în-alţii
zeno sustacmediatorulesteunarhitectalconsensuluiinvestitcuîncredereacelorcarenumaiîncredereuniiînalţiimediatorul esteeste unun arhitectarhitect alal consensuluiinvestit cucu încredereaîncrederea celorcare nunu maimai auau încredereîncredere uniiunii înîn alţiimediatorul este uneste un arhitectun arhitect alarhitect al consensuluiinvestit cu încredereacu încrederea celorîncrederea celor carecelor care nucare nu mainu mai aumai au încredereau încredere uniiîncredere unii înunii în alţiimediatorul este un arhitecteste un arhitect alun arhitect al consensuluiinvestit cu încrederea celorcu încrederea celor careîncrederea celor care nucelor care nu maicare nu mai aunu mai au încrederemai au încredere uniiau încredere unii înîncredere unii în alţiimediatorul este un arhitect aleste un arhitect al consensuluiinvestit cu încrederea celor carecu încrederea celor care nuîncrederea celor care nu maicelor care nu mai aucare nu mai au încrederenu mai au încredere uniimai au încredere unii înau încredere unii în alţii

Încrederea este acel sentiment care, investit în ceilalţi, poate face câteodată adevărate miracole.Cred că unul dintre cele mai grozave lucruri legate de această meserie este gradul de încredere pe care-l avem unii în alţii. Actorii au deplină încredere în scenarişti că vor scrie episoade uimitoare, iar aceştia că actorii îşi vor urma instinctele privind personajele.Totuşi, în loc să aibă încredere în ceea ce le spun propriile minţi, oamenii au ca regulă o slăbiciune pentru încrederea în alţii, care pretind că au surse supranaturale de cunoaştere.Nimic nu este atât de propriu firii noastre ca a fi în comuniune cu alţii, a avea nevoie unii de alţii şi a ne iubi unii pe alţii.Un principe care se sprijină numai pe soartă, se prăbuşeşte de îndată ce aceasta se schimbă. De asemenea, mai cred că e fericit cel care se pricepe să se dea după vremuri şi nefericit cel care nu se pricepe. Căci, după cum se vede, pentru a-şi atinge ţinta care se află în faţa fiecăruia, adică glorie şi bogăţii oamenii acţionează în diferite feluri. Unii înaintează cu grijă, alţii năvalnic, unii cu violenţă, alţii cu viclenie şi pricepere, unii cu răbdare, alţii fără.Unii vindecători folosesc incantaţiile, alţii oferă pacienţilor relicve cu puteri magice. Acestea sunt în realitate metode de a câştiga încrederea bolnavilor. Orice procedeu care vă poate alunga neîncrederea şi îngrijorarea este la fel de eficient.