Matt: Nu, familia asta e un nonsens! Şi totul e din cauza ta! Julia: Mie să nu-mi vorbeşti aşa! Sunt mama ta! Matt: Nu-mi eşti mamă. Eşti o târfă! (Julia ridică mâna la Matt, dar el parează lovitura.) Chiar dacă m-ai lovi, tot ar fi adevărat.


matt-nu-familia-asta-e-un-nonsens-Şi-totul-e-din-cauza-julia-mie-să-nu-mi-vorbeşti-aşa-sunt-mama-matt-nu-mi-eşti-mamă-eşti-o-târfă-julia
prietenie pe muchie de cuţitmattnufamiliaastaunnonsensŞitotuldincauzajuliamienumivorbeştiaşasuntmamanumieştimamăeştitârfăjuliaridicămânamattdarelpareazăloviturachiardacămailovitotarfiadevăratfamilia astaasta ee unun nonsensŞi totultotul ee dindin cauzacauza tamie săvorbeşti aşasunt mamamama taeşti mamăeşti oo târfă(julia ridicăridică mânamâna lala mattdar elel pareazăchiar dacătot arar fifi adevăratfamilia asta easta e une un nonsensŞi totul etotul e dine din cauzadin cauza tasunt mama taeşti o târfă(julia ridică mânaridică mâna lamâna la mattdar el pareazătot ar fiar fi adevărat

Ava: Julia, Matt şi cu mine am discutat posibilitatea ca vestea relaţiei noastre să vă şocheze. Dar trebuie să înţelegi că asta nu are nicio legătură cu tine. Julia: O numeşti relaţie? Te primesc în casa mea şi tu încalci această încredere folosindu-mă ca să îmi seduci fiul? Matt: Mamă, nu este doar ea de vină. Ava: Nimeni nu e victimă aici, Julia. Matt este destul de matur ca să-şi aleagă singur partenerii sexuali. Julia: Eşti pedofilă, sau ce?Julia: Nu e fiul tău. Sean: Ce vrei să spui? Eram acolo când a fost conceput. Eu l-am adus pe lume. Seamănă cu mine în toate; e prea închis în el, prea rupt de ce se întâmplă în jur. Cât despre Ava... ea parcă nu face parte din familia McNamara – asta e adevărat. Asta încerci să-mi spui? Asta vrei să spui?! Julia: N-am vrut să spun... Sean: Răspunde-mi la întrebare! Sunt tatăl lui Matt! Julia: Christian e tatăl lui Matt!Julia: Faptul că ai făcut sex în trei la mine în casă e un lucru foarte grav, Matt. Matt: Sunteţi norocoşi că asta este tot ce făceam. Ştiu copii care prizează, copii care plănuiesc să arunce şcoala în aer. Julia: Felicitări. Îţi revine premiul pentru cel mai puţin dereglat adolescent.Sean (către Matt, după ce acesta încercase să îşi facă singur circumcizia): Înainte să plecăm, trebuie să-ţi razi zona pubiană. Julia: Cu grijă. Matt: Şi umilirile nu se opresc aici, nu-i aşa?Julia: Faptul că făceai sex în trei, în casa mea, e o problemă foarte serioasă, Matt. Matt: Aveţi noroc că nu făceam şi altceva. Ştiu colegi care se droghează şi care pun la cale să arunce şcoala în aer. Julia: Felicitările mele! O să câştigi premiul la categoria Julia: Ar trebui să mă întorc până la zece. Cina este în frigider. O încălzeşti cinci minute. Şi, Matt, nu-i mai pune lui Annie