Mary Anne Spencer Bartokomous: Ştii, existenţa unei fantome ar explica atât de multe lucruri! Ca atunci când deschizi frigiderul şi lumina se aprinde! Jennifer Lyons Appleton: Nu, Maryanne, lumina se aprinde pentru că... (Se opreşte pentru o clipă, apoi se hotărăşte să renunţe.) Da, Maryanne. Existenţa unei fantome ar explica asta.


mary-anne-spencer-bartokomous-Ştii-existenţa-unei-fantome-ar-explica-atât-de-multe-lucruri-ca-atunci-când-deschizi-frigiderul-şi-lumina-se
vărul din stăinătatemaryannespencerbartokomousŞtiiexistenţauneifantomearexplicaatâtdemultelucruricaatuncicânddeschizifrigiderulşiluminaseaprindejenniferlyonsappletonnumaryanneaprindepentruseopreşteclipăapoihotărăşterenunţedamaryanneexistenţaastamary anneanne spencerspencer bartokomousexistenţa uneiunei fantomefantome arar explicaexplica atâtatât dede multemulte lucrurica atunciatunci cândcând deschizideschizi frigiderulfrigiderul şişi luminalumina sese aprindejennifer lyonslyons appletonlumina sese aprindeaprinde pentrupentru căcă (se(se opreşteopreşte pentrupentru oo clipăapoi sese hotărăştehotărăşte săexistenţa uneiunei fantomefantome arar explicaexplica astamary anne spenceranne spencer bartokomousexistenţa unei fantomeunei fantome arfantome ar explicaar explica atâtexplica atât deatât de multede multe lucrurica atunci cândatunci când deschizicând deschizi frigideruldeschizi frigiderul şifrigiderul şi luminaşi lumina selumina se aprindejennifer lyons appletonlumina se aprindese aprinde pentruaprinde pentru căpentru că (secă (se opreşte(se opreşte pentruopreşte pentru opentru o clipăapoi se hotărăştese hotărăşte săexistenţa unei fantomeunei fantome arfantome ar explicaar explica asta

Este evident că nu putem explica ce este pasiunea unei persoane care nu a trăit-o aşa cum nu putem explica ce este lumina orbului.Balki Bartokomous (când Larry a închiriat pentru Balki un smooching): Âsta e al tău? Larry Appleton: Da. Balki Bartokomous: Al tău... arată... exact ca al meu. Larry Appleton: Da. Balki Bartokomous: Dar, dacă ne îmbrăcăm la fel, cum o să ne deosebească lumea? Larry Appleton: După înregistrările dentare.Dacă apeşi pe întrerupător, se aprinde lumina. Tot aşa, şi Dumnezeu se află în inima noastră asemenea unei centrale electrice.Lumina nu se aprinde decât pentru cei ce văd, nu pentru orbi.Balki Bartokomous: Unde sunt instruţiunile? Larry Appleton: Le-am aruncat. Balki Bartokomous: Le-ai aruncat? Larry Appleton: Cei din familia Appleton nu au folosit niciodată instrucţiuni. Tatăl meu a legat de unul singur cablurile din casa din Denver fără instrucţiuni. Balki Bartokomous: Nu e aia casa care a ars din temelie? Larry Appleton (cu timiditate): Nu s-a demonstrate nicidată că a fost din cauza cablurilor.În cazul femeii asistăm, încă de la început, la un conflict între existenţa sa autonomă şi cerinţa de a fi altceva; este învăţată că, pentru a plăcea, trebuie să caute să placă, trebuie să se transforme în obiect, să renunţe la autonomia ei. Este tratată ca o păpuşă vie şi i se refuză libertatea; astfel se conturează un cerc vicios; deoarece, cu cât îşi va exersa mai puţin libertatea pentru a înţelege, cu atât va găsi în ea mai puţine resurse, cu atât mai puţin va îndrăzni să se afirme ca subiect; dacă ar fi încurajată, ar putea manifesta aceeaşi vie exuberanţă, aceeaşi curiozitate, acelaşi spirit de iniţiativă, aceeaşi îndrăzneală ca şi băiatul. Aceasta se întâmplă adesea când unei fetiţe i se dă o creştere virilă; este cruţată atunci de multe probleme.