Marinarul ce se lasă fermecat de cântecul Sirenei ştie că poate trece liniştit prin toate mările lumii, căci el a auzit muzica divină ce-i luminează şi-i călăuzeşte fiinţa.


marinarul-se-lasă-fermecat-de-cântecul-sirenei-ştie-că-poate-trece-liniştit-prin-toate-mările-lumii-că-el-a-auzit-muzica-divină-i-luminează
ecaterina chifumarinarulselasăfermecatdecânteculsireneiştiepoatetreceliniştitprintoatemărilelumiicăcielauzitmuzicadivinăceilumineazăşiicălăuzeştefiinţamarinarul cece sese lasălasă fermecatfermecat dede cânteculcântecul sireneisirenei ştieştie căcă poatepoate trecetrece liniştitliniştit prinprin toatetoate mărilemările lumiicăci elauzit muzicamuzica divinăcălăuzeşte fiinţamarinarul ce sece se lasăse lasă fermecatlasă fermecat defermecat de cânteculde cântecul sireneicântecul sirenei ştiesirenei ştie căştie că poatecă poate trecepoate trece liniştittrece liniştit prinliniştit prin toateprin toate măriletoate mările lumiiel a auzita auzit muzicaauzit muzica divină

Parisul este ca o fecioară care se trezeşte languroasă, împuternicită de o forţă divină să pretindă toate sacrificiile, convocând toate fluviile şi toate mările spre a-i putea potoli setea.Muzica este calea strălucitoare pe care poetul călătoreşte pentru a aduce cântecul său lumii.Crăciun fericit, fericit, care ne poate înapoia iluziile copilăriei, care îi poate reaminti unui vârstnic plăcerile tinereţii, care poate transmuta marinarul şi călătorul peste sute de mile, direct în sânul cald şi liniştit al familiei.Nu se poate susţine că muzica noastră populară are un caracter bine definit naţional. Însăşi doina noastră nu este decât un amestec de motive arabe, ruseşti şi ungureşti... S-a întâmplat cu muzica noastră naţională ceea ce s-a întâmplat şi cu fiinţa noastră etnică. După cum sângele nostru este un amestec din toate soiurile de neamuri, care au trecut prin această parte a Europei, tot aşa şi muzica noastră naţională a păstrat accente, răsunete, influenţe din cântecele acelor popoare. De aceea cântecele noastre naţionale au o bază orientală.Împotriva celor ce sunt experţi în arta de a ataca, un inamic nu ştie unde să se apere; contra experţilor apărării, inamicul nu ştie unde să atace. Impalpabil şi imaterial, expertul nu lasă urme; misterios ca o divinitate, el nu poate fi auzit. Astfel inamicul se află la bunul lui plac.Beethoven este culmea muzicii. El a devenit una cu muzica şi natura. Nu poate fi întrecut de nimeni. Surd fiind, a auzit cel mai bine muzica.