Mariaju-i ideal,Fericirea e deplină,Când e soţul liberal,Şi soţia... libertină!


mariaju-i-idealfericirea-e-deplinăcând-e-soţul-liberalŞi-soţia-libertină
dan căpruciumariajuiidealfericireadeplinăcândsoţulliberalŞisoţialibertinăe soţulsoţia libertină

Fericirea nu este deplină, dacă există tulburare; fericirea deplină este calmă ca o mare în vreme liniştită de vară.Soţia: Iubitule, m-ai dezamăgit... Ce să fac cu o amărâtă de felicitare? Soţul: M-am luat după tine, femeie, m-am împiedicat şi am nimerit peste dragostea ta... Soţia: Ehei, soţule drag, pe unde se află cavalerul care a făgăduit că-mi va săruta întreaga viaţă picioarele? Soţul: Sub tălpile tale, iubito...Sufletul pereche sau partenerul de viaţă vine atunci când lecţiile cu părinţii sunt rezolvate. În acel moment, bărbatul încetează de a-şi mai găsi mama în soţia lui şi de a încerca să fie soţul acesteia, iar femeia încetează de a-şi mai găsi tatăl în soţul ei şi de a încerca să fie soţia acestuia.Când soţul e înţelept, soţia e ascultătoare.Femeia îşi înşeală soţul când vrea, bărbatul, soţia, când poate.Există două tipuri de căsătorie: cea în care soţul îşi citează soţia şi cea în care soţia îşi citează soţul.