Mameha (către Chiyo): Peştera ta este intactă. Bărbaţilor le place acest lucru. Numim acest fapt


mameha-către-chiyo-peştera-este-intactă-bărbaţilor-place-acest-lucru-numim-acest-fapt-mizuage-ca-să-ajungi-gheişă-cu-adevărat-trebuie
robin swicordmamehacătrechiyopeşteraesteintactăbărbaţilorplaceacestlucrunumimfaptmizuagecaajungigheişăcuadevărattrebuievinziceluimaideseamălicitatormameha (către(către chiyo)peştera tata esteeste intactăle placeplace acestacest lucrunumim acestacest faptca săsă ajungiajungi gheişăgheişă cucu adevărattrebuie săo vinzivinzi celuicelui maimai dede seamăseamă licitatormameha (către chiyo)peştera ta esteta este intactăbărbaţilor le placele place acestplace acest lucrunumim acest faptca să ajungisă ajungi gheişăajungi gheişă cugheişă cu adevărattrebuie să osă o vinzio vinzi celuivinzi celui maicelui mai demai de seamăde seamă licitator

Mameha: Ţine minte, Chiyo, gheişele nu sunt curtezane, şi nici soţii. Ne vindem abilităţile, nu trupurile. Noi creăm un loc secret, un loc destinat frumuseţii. Cuvântul gheişa însemnă chiar Mama: (către Chiyo, îmbrăcată în gheişă) Grăbeşte-te! Nu produci bani dacă stai acolo şi te holbezi la tine însăţi!Baronul: Dacă a fost ceai în acest ibric, atunci Sayuri l-a făcut să se evapore! (Ceilalţi bărbaţi râd.) Mameha: Nu râdeţi! Face acest lucru pentru prima dată.Mameha (îi vorbeşte despre sex lui Sayrui): Din când în când bărbaţilor le place să se întâlnească cu femeile. Sayuri Nitta: Da, ştiu. Mameha: Ştii? Sayuri Nitta: Locuiesc cu Hatsumomo.Nu este nimic mai bine ştiut decât că trebuie sa nu ne aşteptăm la nimic, dar noi continuăm să ne aşteptăm la ceva şi numim acest lucru speranţă.Primul lucru pe care trebuie să-l spui unui tânăr angajat în cultura umanistă este că abia pe la 40 de ani începe să-şi dea măsura. Pe urmă vei spune celui trecut de 40 de ani că abia la 60 de ani ar putea începe deceniul de aur al creatorului în acest plan. Iar celui de 60 trebuie să-i spui (dacă a reuşit ori nu, şi cine reuşeşte cu adevărat?) că e bine să se gândească, atunci când scrie, la cititorul care nu s-a născut încă...