Mameha (către Chiyo): Peştera ta este intactă. Bărbaţilor le place acest lucru. Numim acest fapt


mameha-către-chiyo-peştera-este-intactă-bărbaţilor-place-acest-lucru-numim-acest-fapt-mizuage-ca-să-ajungi-gheişă-cu-adevărat-trebuie
robin swicordmamehacătrechiyopeşteraesteintactăbărbaţilorplaceacestlucrunumimfaptmizuagecaajungigheişăcuadevărattrebuievinziceluimaideseamălicitatormameha (către(către chiyo)peştera tata esteeste intactăle placeplace acestacest lucrunumim acestacest faptca săsă ajungiajungi gheişăgheişă cucu adevărattrebuie săo vinzivinzi celuicelui maimai dede seamăseamă licitatormameha (către chiyo)peştera ta esteta este intactăbărbaţilor le placele place acestplace acest lucrunumim acest faptca să ajungisă ajungi gheişăajungi gheişă cugheişă cu adevărattrebuie să osă o vinzio vinzi celuivinzi celui maicelui mai demai de seamăde seamă licitator

Mama: (către Chiyo, îmbrăcată în gheişă) Grăbeşte-te! Nu produci bani dacă stai acolo şi te holbezi la tine însăţi! -Robin Swicord
mama-către-chiyo-îmbrăcată-în-gheişă-grăbeşte-te-nu-produci-bani-dacă-stai-acolo-şi-te-holbezi-tine-însăţi
Baronul: Dacă a fost ceai în acest ibric, atunci Sayuri l-a făcut să se evapore! (Ceilalţi bărbaţi râd.) Mameha: Nu râdeţi! Face acest lucru pentru prima dată. -Robin Swicord
baronul-dacă-a-fost-ceai-în-acest-ibric-atunci-sayuri-l-a-făcut-să-se-evapore-ceilalţi-bărbaţi-râd-mameha-nu-râdeţi-face-acest-lucru-pentru
Mameha (îi vorbeşte despre sex lui Sayrui): Din când în când bărbaţilor le place să se întâlnească cu femeile. Sayuri Nitta: Da, ştiu. Mameha: Ştii? Sayuri Nitta: Locuiesc cu Hatsumomo. -Robin Swicord
mameha-îi-vorbeşte-despre-sex-lui-sayrui-din-când-în-când-bărbaţilor-place-să-se-întâlnească-cu-femeile-sayuri-nitta-da-ştiu-mameha
Nu este nimic mai bine ştiut decât că trebuie sa nu ne aşteptăm la nimic, dar noi continuăm să ne aşteptăm la ceva şi numim acest lucru speranţă. -Edgar Howe
nu-este-nimic-mai-bine-ştiut-decât-că-trebuie-nu-ne-aşteptăm-nimic-dar-noi-continuăm-să-ne-aşteptăm-ceva-şi-numim-acest-lucru-speranţă