Mama a fost cel mai bun profesor al meu, un profesor plin de dragoste, compasiune şi lipsit de frică. Dacă dragostea este dulce ca o floare, atunci mama este acea dulce floare a iubirii.


mama-a-fost-cel-mai-bun-profesor-al-meu-un-profesor-plin-de-dragoste-compasiune-şi-lipsit-de-frică-dacă-dragostea-este-dulce-ca-o-floare-atunci
stevie wondermamafostcelmaibunprofesoralmeuunplindedragostecompasiuneşilipsitfricădacădragosteaestedulcecafloareatuncimamaaceafloareiubiriifost celcel maimai bunbun profesoral meuun profesorplin dede dragostecompasiune şişi lipsitlipsit dede fricădacă dragosteadragostea esteeste dulcedulce caca oo floareatunci mamamama esteeste aceaacea dulcedulce floaremama a fosta fost celfost cel maicel mai bunmai bun profesorbun profesor alprofesor al meuun profesor plinprofesor plin deplin de dragostecompasiune şi lipsitşi lipsit delipsit de fricădacă dragostea estedragostea este dulceeste dulce cadulce ca oca o floareatunci mama estemama este aceaeste acea dulceacea dulce floarefloare a iubirii

Nimic nu este mai dulce pentru un copil decât mama. Da, copii, iubiţi-vă mama! Viaţa nu vă va aduce nicio altă dragoste care să facă atâta bine.Cea mai frumoasă vorbă-n lume,Cel mai plăcut, mai dulce numeE mama!Sub soare nu-i nici un cuvântAtât de drag şi-atât de sfântCa mama!Dragostea este foc ascuns, boală placută, otravă bună la gust, dulce amăruie, chin desfătător, zbucium plin de bucurie, rană sălbatică şi dulce, blandă moarte.Jay: Ce s-a întâmplat! Mitchell: Păi, ştii, mama e în oraş. Jay: Mama ta? Mitchell: Nu, mama ta. S-a întors din mormânt. Da, tată, mama mea. Jay: Dacă ar fi fost mama mea ar fi fost mai puţin înspăimântător.Erai o floare pentru el,Atunci în dragostea cea veche,Iar astăzi? Floare la ureche.Practica este cel mai bun profesor.