Mai sunt naivi, ce cu candoare,Cultivă gândul şi tiparul:N-au observat şi dânşii, oare,Ce bine-i să convingi cu parul?


mai-sunt-naivi-cu-candoarecultivă-gândul-şi-tiparuln-observat-şi-dânşii-oarece-bine-i-să-convingi-cu-parul
vasile bogreamaisuntnaivicucandoarecultivăgândulşitiparulnauobservatdânşiioarecebineiconvingiparulmai suntsunt naivice cugândul şiobservat şişi dânşiisă convingiconvingi cucu parulmai sunt naiviobservat şi dânşiisă convingi cuconvingi cu parulsă convingi cu parul

Oamenii, cât ar fi ei de răi, sunt adeseori mai naivi decît s-ar putea crede şi au o candoare pe care nimeni nu le-ar bănui-o.Cultivă gândul că posezi întotdeauna înţelegerea, curajul şi încrederea în sine necesare pentru a trece la fapte.Popoarele inteligente cultivă acţiuni menite să-i unească pe oameni, nu să-i despartă. Restul cultivă strategiile, ameninţările şi... căpşunile altora!În România se scrie mult, se scrie bine, poezia are, în spaţiul românesc, o semnificaţie aparte. Scriitorii, după părerea mea, sunt acum mai curaţi, mai frumoşi, mai curajoşi decât înainte de 1989. Ei salvează, cultivă, înnobilează şi înfrumuseţează această lume...Oameni buni, încetaţi să vă mai întristaţi. Oare nu ştiţi voi că tristeţea vine din evenimente trecute ce se petrec în mintea voastră exact ca şi când s-ar petrece acum? Oare nu ştiţi că puteţi să vă alegeţi gândurile? Oare nu ştiţi că puterea de a decide ce e bine şi ce e rău stă tot în mâinile voastre? Nu-i vedeţi pe cei mai potrivnici decât voi, cu mai puţine decât voi care zâmbesc şi se bucură de ceea ce au? Nu v-aţi dat seama până acum că ceea ce acumulaţi nu vă face mai fericiţi? N-aţi observat că şi un zâmbet pus pe buzele încrâncenate ale unui om vă face să vă simţiţi mai bine? Chiar trebuie să fiţi egoişti înainte de a oferi? Dacă nu daţi acum din leul vostru 10 bani, când veţi avea 10 milioane, credeţi că veţi oferi unul?! Fiţi recunoscători pentru ceea ce vă oferă viaţa, căci este exact ceea ce aveţi nevoie, chiar dacă nu e întotdeauna ceea ce vreţi!Michel: Nu ştiu dacă a observat cineva, dar, dintr-o dată, sunt singurul care lucrează. Sookie: Ai dreptate, n-a observat nimeni.