Mai mult cu mintea ca puterea.


mai-mult-cu-mintea-ca-puterea
proverbe ungureştimaimultcuminteacaputereamai multmult cucu minteamintea caca putereamai mult cumult cu minteacu mintea camintea ca putereamai mult cu minteamult cu mintea cacu mintea ca putereamai mult cu mintea camult cu mintea ca puterea

Este mult mai bine să gândeşti din punct de vedere istoric, să-ţi aminteşti de lecţiile trecutului. Astfel, este mult mai bine să înţelegi puterea ca fiind făcută şi din înţelepciunea de a ştii când să nu foloseşti toată puterea pe care o ai. Este mult mai bine să fii o persoană care ştie că dacă îţi foloseşti puterea cu măsură, vei reuşi să îi conduci pe alţii cu mult mai bine şi cu mai mult succes.Geniul este un om în care vei găsi cel mai puţin puterea de a se ocupa de ceva insipid sau fără gust în sine. El îşi încalcă angajamentele, nu răspunde la scrisori, îşi neglijează incorigibil îndatoririle de familie, pentru că nu are puterea de a-şi abate atenţia de la acele mult mai interesante trenuri ale imaginaţiei cu care geniul său îi ocupă mintea în mod constant.Cu cât îţi constientizezi mai mult mintea, faţa, trupul, fiecare acţiune care o faci, oamenii din jurul tău, îţi vei dezvălui puterea.Orice om îşi ia puterea din frumuşeţe. Când nu mai vede frumuseţea în nimic, mintea omului nu mai are nici o putere. Dacă bărbatul nu observă această energie, nu-şi poate descoperi potenţialul minţii. Dacă nu interiorizezi această forţă pe care o dă frumuseţea, mintea nu are nici o putere. Nu vei vedea nimic grandios şi sfânt în creaţie. Mintea îşi vede puterea numai când crede că viaţa este un miracol. Dacă nu observă acest miracol, în minte nu se va întâmpla nici un miracol.Să-ţi placă mai mult mintea femeii decât frumuseţea ei. Preţuieşte-i mai mult farmecul decât mintea.Emoţia este puterea din mintea subconştientă. Trebuie să o foloseşti atunci când îţi programezi mintea subconştientă pentru succes deplin.