Mărturiseşte-ţi singur eroarea, chiar dacă nu a văzut-o altul; iar dacă a văzut-o înainte de tine, recunoaşte-o fără rezervă; căci orice discuţie cinstită nu poate avea alt scop decât adevărul.


mărturiseşte-ţi-singur-eroarea-chiar-dacă-nu-a-văzut-o-altul-iar-dacă-a-văzut-o-înainte-de-tine-recunoaşte-o-fără-rezervă-că-orice
titu maiorescumărturiseşteţisingureroareachiardacănuvăzutoaltuliarînaintedetinerecunoaşteofărărezervăcăcioricediscuţiecinstităpoateaveaaltscopdecâtadevărulsingur eroareachiar dacădacă nuiar dacăînainte dede tinefără rezervăorice discuţiediscuţie cinstităcinstită nunu poatepoate aveaavea altalt scopscop decâtdecât adevărulchiar dacă nuînainte de tinecăci orice discuţieorice discuţie cinstitădiscuţie cinstită nucinstită nu poatenu poate aveapoate avea altavea alt scopalt scop decâtscop decât adevărul

Spune-mi dacă ai văzut vreodată fericirea, tristeţea sau orice alt tip de sentiment. Desigur că nu, dar ai văzut toate aceste lucruri oarecum vizibie pe feţele oamenilor. Astfel, putem deduce filosofic, că există cu adevărat sufletul fără să îl vedem, dar îl simţim în fiecare dintre noi.Lorelai (către Luke): Te-am văzut înotând în lac, deci te-am văzut fără cămaşă pe tine. Jess: L-ai văzut în ultima vreme? Şi-a permis cam multe.Avea un viitor neclar,Chiar dacă el nu recunoaşte.Putea s-ajungă marinar,Chiar... înainte de-a se naşte!Eddie Scrap-Iron Dupris: Toţi luptătorii sunt încăpăţânaţi într-un fel sau altul: cred că sunt mai buni ca tine. Adevărul: chiar dacă greşesc, chiar dacă aia îi duce la ruină, dacă poţi să scoţi chiar şi bucata aia din ei... nu sunt luptători.Să piară bârfa? Precauţie!Căci, fără bârfă, o discuţie, Chiar dacă-n fond eu nu o agreez,Nu are-n sine niciun chichirez.Vulpea: Tu nu eşti încă pentru mine decât un băieţaş, aidoma cu o sută de mii de alţi băieţaşi. Iar eu nu am nevoie de tine. Şi nici tu n-ai nevoie de mine. Eu nu sunt pentru tine decât o vulpe, aidoma cu o sută de mii de alte vulpi. Dar dacă tu mă îmblânzeşti, vom avea nevoie unul de altul. Tu vei fi, pentru mine, fără seamăn în lume. Eu voi fi, pentru tine, fără seamăn în lume...