Mărturie a acelor vremuri au rămas castanii, dar nici ei nu mai stiu câte jurăminte de iubire s-au rostit sub candelabrele lor, câte drame s-au trăit în umbra lor, câte lacrimi au adiat şi câte taine a îngropat frunzişul lor.


mărturie-a-acelor-vremuri-rămas-castanii-dar-nici-ei-nu-mai-stiu-câte-jurăminte-de-iubire-s-rostit-sub-candelabrele-lor-câte-drame-s-trăit
daria dalinmărturieacelorvremurirămascastaniidarnicieinumaistiucâtejurămintedeiubiresaurostitsubcandelabrelelordrametrăitînumbralacrimiadiatşitaineîngropatfrunzişullorvremuri auau rămasrămas castaniidar nicinici eiei nunu maimai stiustiu câtecâte jurămintejurăminte dede iubirerostit subsub candelabrelecandelabrele lorcâte drametrăit înîn umbraumbra lorcâte lacrimilacrimi auau adiatadiat şişi câtecâte taineîngropat frunzişulfrunzişul lormărturie a acelora acelor vremuriacelor vremuri auvremuri au rămasau rămas castaniidar nici einici ei nuei nu mainu mai stiumai stiu câtestiu câte jurămintecâte jurăminte dejurăminte de iubirerostit sub candelabrelesub candelabrele lortrăit în umbraîn umbra lorcâte lacrimi aulacrimi au adiatau adiat şiadiat şi câteşi câte tainetaine a îngropata îngropat frunzişulîngropat frunzişul lor

Se găsesc 23 de adolescenţi,Nici prea înalţi, nici prea scunzi,Nici prea răi, nici prea cuminţi,Nici prea slabi, nici prea activi,Nici prea responsabili -Asta dăunează grav sănătăţii!Se adaugă 34 de ore pe săptămână -De 4 ori câte 7 şi o zi de 6 -Din care rămân doar... Shhh!Se mai sparge câte un geam,Se mai trânteşte câte o uşă,Se mai aruncă cu câte o cretă,În fine!Apoi se obţine câte un rezultatPe la câte o olimpiadă,Niciodată pe măsura aşteptărilor,Se mai ia câte o notă de trecere În lucrare,Apoi se mai face şi câte ceva bun,De câte ori, în mijlocul arborilor muţi şi neclintiţi ne-am simţit ca în tovărăşia unor vechi prieteni guralivi! De câte ori nu le-am destăinuit lor durerile noastre şi de câte ori, mai cu seamă, nu ne-au alinat ei aceste dureri.Avem taine şi le purtăm cu noi, taine mai mici, taine mai mari - când se dezvăluie îşi pierd o parte, două, trei, şapte, nouă părţi din puterea lor -, alteori se pierd de tot, ca puful păpădiei suflat de un vânt tăricel. Dar avem taine şi le purtăm cu noi - şi suferim, ne întristăm, plângem din pricina lor sau râdem şi ne bucurăm, fiindcă sunt şi altfel de taine, care ascund câte fericiri nu gândeşti.Asfinţit de dor în suflet, dor de clipele de ieri Câte nopţi se vor mai duce, câte zeci de primăveri?Aş mai vrea în taina nopţii să-ţi şoptesc, ca intr-un visO poveste-a cărui titlu a rămas încă nescris.Poate înc-aştept sau poate n-a rămas nimic de spus,Câte nopţi s-au scurs agale, câte lacrimi au apus?Te privesc şi esti acelaşi, doar tăcerea ta e rece,Zâmbetul nu-ţi mai vorbeşte şi-nţeleg că timpul trece... Altădat-o-mbrăţişare, astăzi nici măcar un ceasN-ai păstrat să-mi scrii pe gânduri, cu tristeţe, bun rămas!Asfinţit de dor în suflet, dor de mângâierea taCâte nopţi se vor mai duce, câte am să pot uita?Şi-ncâ-mi pare câteodată c-am pe buze atingeri fine,Al sărutului ce-ncearcă, urme de-amintiri să-ngâne.Poate înc-aştept sau poate uşa-n urma ta s-a-nchins,Câte nopţi s-au scurs alene, câte vise nu s-au stins? Toate trec şi-n întuneric caut să te regăsesc,Mi-ai lipsit, dar stiu că viaţa îşi urmeaz-un drum firesc.Vreau fărâma mea de suflet, ce la tine s-a pierdut,Am să uit a ta privire şi-am s-o iau de la-nceput.De ce când trăieştiTrebuie ca să iubeşti?!Iubire să dăruieştiŞi sa spui la ce gândeşti.Spune-mi câte vieţi Ţi-ar trebui ca să ierţi?Şi sa nu te-n vinuieştiDe câte ori greşeştiO viaţă poate fi şi Dură, dar şi gingaşăPorumbei ce duc in urma lor Amintiri ce deseori nu mor.Şi totuşi ce e iubirea?Nu cred că e gândirea.Căci şi cu gândul urăştiNu numai când vorbeşti.De câte ori nu te-ai gândiNu pot să spun că te-ai mândri,Cu ceea ce gândeşti şi cu ce vorbeşti.Mă înconjoară visele, târziu în noapte,Aşa cum stelele ard divin în focul lor nestins,Apoi roiesc, spre a sfârşitului destin,În alte vieţi, în altă parte... Câte caractere, câte enigme nedesluşite,Câte fantomatice figuri şi definiţii despre tot şi toate... Mai mult sau mai puţin dovedite sau răstălmăcite,În frământări neîntâmplătoare de noapte.