Mă macină ideea astaŞi n-am odihnă în mormânt:Cum am putut să-mi las nevastaSă aibă ultimul cuvânt?!


mă-macină-ideea-astaŞi-n-am-odihnă-în-mormântcum-am-putut-să-mi-las-nevastasă-aibă-ultimul-cuvânt
liviu sergiu manolachemacinăideeaastaŞinamodihnăînmormântcumampututsămilasnevastasăaibăultimulcuvântmă macinămacină ideeaideea astaŞiodihnă înam pututlas nevastasănevastasă aibăaibă ultimulmă macină ideeamacină ideea astaŞilas nevastasă aibănevastasă aibă ultimulmă macină ideea astaŞilas nevastasă aibă ultimul

Muzica este poate ultimul cuvânt al artei, după cum moartea este ultimul cuvânt al vieţii.Mă bucură, de bună seamă,Că-n ăst duel de epigramă,Îţi vezi sfârşitul, în mormânt,Dar eu am ultimul cuvânt!Scriu pentru că nu vreau ca moartea să aibă ultimul cuvânt.Lol este tăcută în viaţă pentru că ea a crezut, timp de o clipă, că acest cuvânt ar putea să existe. În lipsa acestui cuvânt ea tace. Ar fi fost un cuvânt-absenţă, un cuvânt-gaură, scobit în centrul său de o gaură, de gaura aceea în care toate celelalte cuvinte ar fi fost îngropate. Nu ar fi putut să fie pronunţat, dar ar fi putut fi făcut să răsune. Imens, fără sfârşit, un gong vid, i-ar fi reţinut pe cei ce voiau să plece, i-ar fi convins de imposibil, i-ar fi asurzit la orice alt cuvânt decât el... Lipsind, cuvântul acesta, le deteriorează pe toate celelalte, le contaminează, este de asemenea câinele mort de pe plajă în mijlocul amiezii, gaura aceea de carne. Cum au fost găsite celelalte?Îmbracă-te elegant pentru execuţia ta şi rămâi demn. Ultimul tău recurs împotriva aleatorităţii este cum acţionezi. Chiar dacă nu poţi controla rezultatele, poţi controla eleganţa comportamentului tău. Tu vei avea mereu ultimul cuvânt.Vanitos, cum ştiţi că sunt,(Şi cu şeful mai ales),Eu am ultimul cuvânt: