Mânia învinge-o prin blândeţe, răul învinge-l prin bine, pe zgârcit învinge-l prin dărnicie, iar pe mincinos prin adevăr.


mânia-învinge-o-prin-blândeţe-răul-învinge-l-prin-bine-pe-zgârcit-învinge-l-prin-dărnicie-iar-pe-mincinos-prin-adevăr
buddhamâniaînvingeoprinblândeţerăulînvingelbinepezgârcitdărnicieiarmincinosadevărprin blândeţeprin binepe zgârcitprin dărnicieiar pepe mincinosmincinos prinprin adevăriar pe mincinospe mincinos prinmincinos prin adevăriar pe mincinos prinpe mincinos prin adevăriar pe mincinos prin adevăr

Cel ce-şi învinge duşmanii printr-o stratagemă este mai de preţuit decât cel ce-i învinge prin forţă.Cine îşi învinge mânia, învinge cel mai aprig duşman.Cine-şi învinge mânia, învinge pe cel mai mare duşman.Întotdeauna apa învinge piatra. Nu prin forţă, ci prin perseverenţă.În confruntarea dintre izvor şi stâncă, izvorul învinge întotdeauna: nu prin putere, ci prin perseverenţă.Eu ştiu că nimic nu-L poate învinge pe Dumnezeu, prin urmare, nimic nu mă poate învinge.