Mângâie oridecâteori ai ocazia. Mângâie prin sentimente, mângâie prin gânduri, mângâie prin privire, mângâie prin cuvinte, mângâie prin atingere. Mângâie vieţile tuturor oamenilor care pătrund în realitatea ta. Poţi provoca oricând o bucurie doar printr-o mângâiere de Suflet.


mângâie-oridecâteori-ai-ocazia-mângâie-prin-sentimente-mângâie-prin-gânduri-mângâie-prin-privire-mângâie-prin-cuvinte-mângâie-prin
cătălin maneamângâieoridecâteoriaiocaziaprinsentimentemângâiegânduriprivirecuvinteatingerevieţiletuturoroamenilorcarepătrundînrealitateapoţiprovocaoricândbucuriedoarprintromângâieredesufletoridecâteori aiai ocaziamângâie prinprin sentimentemângâie prinprin gândurimângâie prinprin priviremângâie prinprin cuvintemângâie prinprin atingeremângâie vieţilevieţile tuturorcare pătrundpătrund înîn realitatearealitatea tapoţi provocaoricând oo bucuriebucurie doarmângâiere dede sufletmângâie oridecâteori aioridecâteori ai ocaziamângâie prin sentimentemângâie prin gândurimângâie prin priviremângâie prin cuvintemângâie prin atingeremângâie vieţile tuturorvieţile tuturor oamenilortuturor oamenilor careoamenilor care pătrundcare pătrund înpătrund în realitateaîn realitatea tapoţi provoca oricândprovoca oricând ooricând o bucurieo bucurie doarmângâiere de suflet

Bate o inimă stingheră şi ne caută pe toţi prin închisori, aleargă după fiecare prin celulele noastre să ne găsească. Să ne mângâie, să ne sărute amantele trupuri.Generic vorbind, artistul este acea persoană care prin creeaţiile sale reuşeşte să transmită emoţiile şi sentimentele sale publicului privitor. Sunt mulţi cântăreţi care nu transmit nimic şi alţii care doar prin două cuvinte îţi mângâie sufletul.Zâmbea. Senin era ochiul,singurul cu care zărea.Schiopăta. Mâna cu venele umflate,sprijinită pe baston, avea petele maronale vârstei – a treia.Maron. Ca lemnul bastonului,încovoiat elegant şi terminatcu un cap de pajură.Fusese al lui. Ca şi ea.Ca şi ea? Da.Ciocul pajurei mângâie degetul ei arătător.Mâna ei mângâie gâtul pajurei.Ar fi putut amândouă zbura. Amândouă,ca atunci când el îi arăta cu vârful bastonului avioaneşi se prefăcea că astfel eliberează pajuraşi le mângâia pe gât cu arătătorul:întâi pe ea, cu degetul uşor îndoit,apoi, fâstâcit de atingere, pajura.Sunt bărbaţi ca otrava pentru sufletul unei femei şi otrava-i gustoasa până să te nimicească. Ca soarele.. primăvara te mângâie, vara te arde, toamna te zgârie şi iarna te muşcă... aduni răni. Şi apoi iar vine primăvara de te mângâie, şi rănile te ustură... vara te arde şi îţi curge sânge, toamna şi iarna se repetă povestea. Asta-i dragostea cu omul nepotrivit.Când limbajul mângâie viaţa, se naşte o poezie; când viaţa mângâie limbajul, se naşte o rugăciune.Foloseşte fermitatea, dacă este necesar, dar foloseşte-o DIN, PRIN şi PENTRU Dragoste. Fii ferm, însă mângâie prin cuvintele tale. Fii concret, însă nu uita de blândeţe, căci nu vrei să fii un dictator al fricii, ci un mesager al Păcii.