Mâine terminăm schimbareaŞi avem mai multă pâine;Deci, aţi priceput mutarea:Noi trăim de azi pe mâine.


mâine-terminăm-schimbareaŞi-avem-mai-multă-pâinedeci-aţi-priceput-mutareanoi-trăim-de-azi-pe-mâine
ioan fărcaşmâineterminămschimbareaŞiavemmaimultăpâinedeciaţipriceputmutareanoitrăimdeazipemâinemâine terminămterminăm schimbareaŞischimbareaŞi avemavem maimai multăaţi priceputtrăim dede aziazi pepe mâinemâine terminăm schimbareaŞiterminăm schimbareaŞi avemschimbareaŞi avem maiavem mai multătrăim de azide azi peazi pe mâinemâine terminăm schimbareaŞi avemterminăm schimbareaŞi avem maischimbareaŞi avem mai multătrăim de azi pede azi pe mâinemâine terminăm schimbareaŞi avem maiterminăm schimbareaŞi avem mai multătrăim de azi pe mâine

Trăim vremuri în care, din păcate, bucata de pâine de mâine valorează mai mult decât ziua de mâine în sine.Trăim viaţa ca şi când am fi o specie eternă. Nu ne gândim niciodată că mâine poate fi prea târziu, că putem muri până mâine şi că tot ceea ce e al nostru azi, mâine poate fi cenuşă.Noi trăim de azi pe mâine,Căci guvernanţii ne obligăSă ne cam ferim de pâineCa să slăbim cu mămăligă.Noi trăim de azi, pe mâine,Mizerabil guvernaţi,Dac-am dus viaţă de câine,Oare toţi vom fi... castraţi?Cheia succesului este asta: înfruntă-ţi problemele de azi cu puterea pe care o ai azi. Nu începe azi să-ţi înfrunţi problemele de mâine. Astăzi încă n-ai puterea zilei de mâine. Pur şi simplu, azi ai suficientă putere doar pentru problemele de azi.