lupi de gerurlă-n cermiei cu dinţi de zersub călcâi de cuţit pier.


lupi-de-gerurlă-n-cermiei-cu-dinţi-de-zersub-călcâi-de-cuţit-pier
girel barbulupidegerurlăncermieicudinţizersubcălcâicuţitpierlupi decermiei cucu dinţidinţi dede zersubzersub călcâicălcâi dede cuţitcuţit piercermiei cu dinţicu dinţi dedinţi de zersubde zersub călcâizersub călcâi decălcâi de cuţitde cuţit piercermiei cu dinţi decu dinţi de zersubdinţi de zersub călcâide zersub călcâi dezersub călcâi de cuţitcălcâi de cuţit piercermiei cu dinţi de zersubcu dinţi de zersub călcâidinţi de zersub călcâi dede zersub călcâi de cuţitzersub călcâi de cuţit pier

Decizia este un cuţit ascuţit care face tăieturi curate şi drepte; indecizia este un cuţit bont care rupe şi sfâşie şi lasă muchii zdrenţuite. -Gordon Graham
decizia-este-un-cuţit-ascuţit-care-face-tăieturi-curate-şi-drepte-indecizia-este-un-cuţit-bont-care-rupe-şi-sfâşie-şi-lasă-muchii
Un peşte cu dinţi are acelaşi gust ca peştele fără dinţi. -proverbe afgane
un-peşte-cu-dinţi-are-acelaşi-gust-ca-peştele-fără-dinţi
O ţară de oi merită un guvern de lupi. -Edward R. Murrow
o-ţară-de-oi-merită-un-guvern-de-lupi