Lunii nu îi este ruşine de lătratul câinilor.


lunii-nu-îi-este-ruşine-de-lătratul-câinilor
proverbe amerindieneluniinuîiesteruşinedelătratulcâinilorlunii nunu îiîi esteeste ruşineruşine dede lătratullătratul câinilorlunii nu îinu îi esteîi este ruşineeste ruşine deruşine de lătratulde lătratul câinilorlunii nu îi estenu îi este ruşineîi este ruşine deeste ruşine de lătratulruşine de lătratul câinilorlunii nu îi este ruşinenu îi este ruşine deîi este ruşine de lătratuleste ruşine de lătratul câinilor

Cerul e prea sus ca să audă lătratul câinilor.Nu din melomanie ascultă oile cu plăcere lătratul câinilor.Să-ţi fie ruşine! Să-ţi fie ruşine că ajungi să cerşeşti atenţie!Să-ţi fie ruşine că nu ai demnitate să te ridici şi să pleci când nu mai eşti respectat!Să-ţi fie ruşine că faci rabat la calitate, doar de dragul de a avea oameni în juru-ţi!Să-ţi fie ruşine că oferi totul, primeşti nimic şi continui să oferi! Nu eşti bun, eşti prost.Să-ţi fie ruşine că te frustrezi pentru oameni care nu merită!Să-ţi fie ruşine că aştepţi ceva ce niciodată nu va veni!Să-ţi fie ruşine că respecţi inutil! Nu eşti bine crescut, eşti prost.Să-ţi fie ruşine că ai incredere în vorbe şi nu ceri dovezi!Să-ţi fie ruşine că suferi! Nu meriţi compasiune, eşti prost.Să-ţi fie ruşine pentru că taci în loc să vorbeşti. Nu câştigi nimic, eşti prost.Să-mi fie ruşine!Lătratul câinelui nu opreşte norii.Oamenilor nu le este ruşine să se gândească la lucruri murdare; dar le este ruşine la gândul că alţii le pot atribui astfel de gânduri murdare.Democraţia este ca o grădină zoologică: oamenii sunt conduşi de berbeci, cu ajutorul câinilor.