Lumea e compusă din două grupe mari: cei care au mai multă mâncare decât poftă de mâncare şi cei care au mai multă poftă decât mâncare.


lumea-e-compusă-din-două-grupe-mari-cei-care-mai-multă-mâncare-decât-poftă-de-mâncare-şi-cei-care-mai-multă-poftă-decât-mâncare
chamfortlumeacompusădindouăgrupemariceicaremaimultămâncaredecâtpoftădeşimâncarelumea ee compusăcompusă dindin douădouă grupegrupe maricei carecare auau maimai multămultă mâncaremâncare decâtdecât poftăpoftă dede mâncaremâncare şişi ceicei carecare auau maimai multămultă poftăpoftă decâtdecât mâncarelumea e compusăe compusă dincompusă din douădin două grupedouă grupe maricei care aucare au maiau mai multămai multă mâncaremultă mâncare decâtmâncare decât poftădecât poftă depoftă de mâncarede mâncare şimâncare şi ceişi cei carecei care aucare au maiau mai multămai multă poftămultă poftă decâtpoftă decât mâncarelumea e compusă dine compusă din douăcompusă din două grupedin două grupe maricei care au maicare au mai multăau mai multă mâncaremai multă mâncare decâtmultă mâncare decât poftămâncare decât poftă dedecât poftă de mâncarepoftă de mâncare şide mâncare şi ceimâncare şi cei careşi cei care aucei care au maicare au mai multăau mai multă poftămai multă poftă decâtmultă poftă decât mâncarelumea e compusă din douăe compusă din două grupecompusă din două grupe maricei care au mai multăcare au mai multă mâncareau mai multă mâncare decâtmai multă mâncare decât poftămultă mâncare decât poftă demâncare decât poftă de mâncaredecât poftă de mâncare şipoftă de mâncare şi ceide mâncare şi cei caremâncare şi cei care auşi cei care au maicei care au mai multăcare au mai multă poftăau mai multă poftă decâtmai multă poftă decât mâncare

E semn de animalitate a avea în vedere mereu corpul, cu mâncare multă, băutură multă, petrecere multă.Foame, poftă şi sare: trei feluri de mâncare.Farfuria care are mai multă mâncare e a mea.Cei care au mai multă minte fac şi cele mai mari nebunii. Se pare că între a avea multă minte şi a-ţi pierde minţile nu există decât o chestiune de echilibru psihic.Strigă unu-n Piaţa Mare:Lelea lui, cucoană mare,Cu obraji frumosşi ca fragii,N-are poftă de mâncare,Dacă nu-s