Lucrurile se întâmplă întotdeauna dacă crezi că se vor întâmpla; încrederea că se vor întâmpla face să se întâmple.


lucrurile-se-întâmplă-întotdeauna-dacă-crezi-că-se-vor-întâmpla-încrederea-că-se-vor-întâmpla-face-să-se-întâmple
frank lloyd wrightlucrurileseîntâmplăîntotdeaunadacăcrezivorîntâmplaîncredereaîntâmplafaceîntâmplelucrurile sese întâmplăîntâmplă întotdeaunaîntotdeauna dacădacă crezicrezi căcă sese vorîncrederea căcă sese vorîntâmpla faceface săsă sese întâmplelucrurile se întâmplăse întâmplă întotdeaunaîntâmplă întotdeauna dacăîntotdeauna dacă crezidacă crezi căcrezi că secă se vorse vor întâmplaîncrederea că secă se vorse vor întâmplavor întâmpla faceîntâmpla face săface să sesă se întâmplelucrurile se întâmplă întotdeaunase întâmplă întotdeauna dacăîntâmplă întotdeauna dacă creziîntotdeauna dacă crezi cădacă crezi că secrezi că se vorcă se vor întâmplaîncrederea că se vorcă se vor întâmplase vor întâmpla facevor întâmpla face săîntâmpla face să seface să se întâmplelucrurile se întâmplă întotdeauna dacăse întâmplă întotdeauna dacă creziîntâmplă întotdeauna dacă crezi căîntotdeauna dacă crezi că sedacă crezi că se vorcrezi că se vor întâmplaîncrederea că se vor întâmplacă se vor întâmpla facese vor întâmpla face săvor întâmpla face să seîntâmpla face să se întâmple

Dacă nu începi să faci lucrurile să se întâmple aşa cum îţi doreşti tu, alte lucruri ţi se vor întâmpla.Planul de bătaie al oastei ruseşti are de scop să bată pe Turci - precum desigur planul Turcilor e să biruie pe Ruşi. Dacă nu s'o întâmpla cea d'întâi, are să se întâmple cea d'a doua,... şi dacă nu s'or întâmpla niciuna nici alta, atunci o să se întâmple altceva - că ceva tot are să se întâmple.Există oameni care trăiesc mereu cu teama să nu li se întâmple o catastrofă lor sau celor dragi. Dacă citesc în ziare despre o epidemie sau o boală extrem de rară, sunt siguri că şi ei se vor îmbolnăvi în curând. Sigur că, dacă se vor menţine în această angoasă, odată tot li se va întâmpla ceva rău.Tot ceea ce se întâmplă o dată poate să nu se mai întâmple niciodată, dar tot ceea ce se întâmplă de două ori se va întâmpla cu siguranţă şi a treia oară.Tot ce trebuie să se întâmple, se va întâmpla indiferent câte eforturi ai face pentru a evita acel lucru. Tot ce nu trebuie să se întâmple, nu se va întâmpla, indiferent câte eforturi ai face pentru a obţine acel lucru.O victimă va spune întotdeauna: