Lorelai: Nu e amuzant, e de rău. Trebuie să mă întâlnesc cu tipul ăsta. Lucrează la fiecare afacere din oraş, nu am cum să scap de el. Rory: Atunci ar trebui să te măriţi cu el şi să te muţi cu maică-sa.


lorelai-nu-e-amuzant-e-de-rău-trebuie-să-mă-întâlnesc-cu-tipul-ăsta-lucrează-fiecare-afacere-din-oraş-nu-am-cum-să-scap-de-el-rory-atunci
fetele gilmorelorelainuamuzantderăutrebuieîntâlnesccutipulăstalucreazăfiecareafaceredinoraşnuamcumscapelroryatunciartrebuitemăriţielşimuţimaicăsanu ee amuzante dede răutrebuie sămă întâlnescîntâlnesc cucu tipultipul ăstalucrează lala fiecarefiecare afacereafacere dinnu amam cumcum săsă scapscap dede elatunci arar trebuitrebui săsă tete măriţimăriţi cucu elel şisă tete muţimuţi cunu e amuzante de răutrebuie să măsă mă întâlnescmă întâlnesc cuîntâlnesc cu tipulcu tipul ăstalucrează la fiecarela fiecare afacerefiecare afacere dinafacere din oraşnu am cumam cum săcum să scapsă scap descap de elatunci ar trebuiar trebui sătrebui să tesă te măriţite măriţi cumăriţi cu elcu el şiel şi săşi să tesă te muţite muţi cu

Rory: Până să-mi dau seama, bunica îmi spunea cât de important este pentru cineva să îşi facă intrarea în societate cum trebuie. Lorelai: Vai. Rory: Şi cum fiecare fată visează la această zi. Lorelai: Ah. Rory: Şi că o să fie flori. Lorelai: O, Doamne. Rory: Şi muzică. Lorelai: Te rog. Rory: Şi tort. Lorelai: Da, de fapt tortul e chiar bun.Luke: Rory nu a ajuns încă. Lorelai: Atunci va trebui să mă distrezi tu până ce vine. În regulă, flăcăule, ia dansează. Luke: Vrei să te măriţi cu mine? (Lorelai e luată prin surprindere) Luke: Căutam ceva să te fac să taci din gură.Lorelai: Mamă, ce frig e aici. Rory: E mai frig unde stai tu. Lorelai: Brrr. E supărată pe mine. Rory: Da. Lorelai: Crezi că o să fie supărată pe mine toată noaptea? Rory: Da. Lorelai: Presupun că ar trebui să intru şi să vorbesc cu ea. Rory: Da. Lorelai: N-ai vrea tu să intri şi să să vorbeşti cu ea din partea mea? Rory: Nu. Lorelai: Ce bine că nu eşti plătită pe cuvânt. Rory: Cu cât intri mai devreme, cu atât vei primi brânză mai devreme. Lorelai: Bine.Lorelai: Hei, ar trebui să aduc sosul pentru friptură, nu? Rory: Pentru ce? Lorelai: Pentru pizza. Rory: Tocmai m-am întors din Italia. Lorelai: Şi? Rory: Şi te-ar împuşca în Italia pentru asta. Lorelai: Da, dar suntem în America unde degenerăm culturile din alte ţări în marea noastră misiune pentru supremaţie morală şi militară. Rory: Am uitat. Adu condimentele imperialistice.Lorelai: Cred că am făcut gangrenă. Rory: Nu-i adevărat. Lorelai: Şi am ameţeli. Rory: O, Doamne. Lorelai: Şi dintr-o dată, parcă unul din picioare pare mai scurt decât celălalt. Rory: O să te porţi ca atunci când te-ai tăiat cu o filă din revista Vanity Fair, nu-i aşa?Lorelai: Kirk m-a întrebat dacă nu vreau să ies cu el. Rory: Nu mai spune! Lorelai: Ieri. Rory: Ce drăguţ! Lorelai: Rory! Rory: Ce ai de gând să porţi? Hei, ar trebui să porţi rochia cu ponei, pun pariu că îi plac poneii. Lorelai: Nu vorbeşti serios. Rory: Pun pariu că o să vă distraţi. Lorelai: