Lipsa de hrană, răspândită în toată lumea, care ameninţă aproape cinci sute de milioane de copii, poate fi uşurată cu costul unei singure zile de război modern.


lipsa-de-hrană-răspândită-în-toată-lumea-care-ameninţă-aproape-cinci-sute-de-milioane-de-copii-poate-fi-uşurată-cu-costul-unei-singure-zile
peter ustinovlipsadehranărăspândităîntoatălumeacareameninţăaproapecincisutemilioanecopiipoatefiuşuratăcucostuluneisingurezilerăzboimodernlipsa dede hranărăspândită înîn toatătoată lumeacare ameninţăameninţă aproapeaproape cincicinci sutesute dede milioanemilioane dede copiipoate fifi uşuratăuşurată cucu costulcostul uneiunei singuresingure zilezile dede războirăzboi modernlipsa de hranărăspândită în toatăîn toată lumeacare ameninţă aproapeameninţă aproape cinciaproape cinci sutecinci sute desute de milioanede milioane demilioane de copiipoate fi uşuratăfi uşurată cuuşurată cu costulcu costul uneicostul unei singureunei singure zilesingure zile dezile de războide război modern

Vechea şi bine ştiuta poveste, repetată de sute de ori, care afirmă că fabricile angajau femei şi copii şi că aceste femei şi aceşti copii ar fi trăit în condiţii satisfăcătoare înainte de a lucra în fabrici este unul dintre marile falsuri ale istoriei. Mamele care lucrau în fabrici nu aveau cu ce să gătească; ele nu îşi părăseau căminele sau bucătăriile pentru a merge să lucreze în fabrici, ele mergeau în fabrici deoarece nu aveau bucătării, sau, dacă aveau bucătării, nu aveau cu se gătească în ele. Iar fiii lor nu soseau din aşezăminte de copii confortabile. Ei erau înfometaţi şi aproape morţi de inaniţie. Toată vorbăria desper aşa-numitele orori de nedescris ale capitalismului timpuriu poate fi respinsă cu ajutorul unei singure statistici: tocmai în anii în care s-a dezvoltat capitalismul britanic, tocmai în perioada numită în Anglia «Revoluţia Industrială», în anii 1760-1830, tocmai în acei ani, populaţia Angliei s-a dublat, ceea ce înseamnă că sute sau mii de copii, care înainte ar fi murit, au supravieţuit şi au crescut, pentru a deveni bărbaţi şi femei.Dacă ucizi un om, te aşteaptă ghilotina. Dacă ucizi însă cinci sute de oameni în numele unei anumite forme de guvernământ, toată lumea te va respecta pentru această crimă politică.Durata de viaţă a unei fiinţe umane este măsurată în zeci de ani, durata de viaţă a unui soare este de o sută de milioane de ori mai lungă. Comparativ cu o stea, suntem ca şi efemeridele [insecte], creaturi efemere, trecătoare care îşi trăiesc viaţa, în decursul unei singure zile.Atlanticul! Uriaşă întindere de apă, care acoperă suprafaţa a douăzeci şi cinci milioane de mile pătrate, lungă de nouă mii şi având o lăţime mijlocie de două mii şapte sute de mile. Întindere de apă deosebit de însemnată şi totuşi aproape necunoscută celor vechi, în afară poate de cartaginezi, aceşti olandezi ai antichităţii, care în drumurile lor comerciale vizitau ţărmurile vestice ale Europei şi Africii.Niciodată nu e vina celeilalte persoane atunci când o relaţie nu merge. Orice sfârşit al unei relaţii poate fi atribuit unei singure cauze: lipsa de fidelitate faţă de sine.Adevărul constă în faptul că există îndeajunsă hrană în lume pentru oricine. Dar, tragic, o mare parte din hrană şi resursele agricole ale lumii sunt legate de creşterea oilor şi a altor vite - mâncare pentru bunăstare - în vreme ce milioane de copii şi adulţi suferă de malnutriţie şi înfometare.