Limbajul politic este astfel proiectat încât face ca minciunile să pară demne de încredere, crimele respectabile şi vântul ca ceva solid.


limbajul-politic-este-astfel-proiectat-încât-face-ca-minciunile-să-ă-demne-de-încredere-crimele-respectabile-şi-vântul-ca-ceva-solid
george orwelllimbajulpoliticesteastfelproiectatîncâtfacecaminciunileparădemnedeîncrederecrimelerespectabileşivântulcevasolidlimbajul politicpolitic esteeste astfelastfel proiectatproiectat încâtîncât faceface caca minciunileminciunile săpară demnedemne dede încrederecrimele respectabilerespectabile şişi vântulvântul caca cevaceva solidlimbajul politic estepolitic este astfeleste astfel proiectatastfel proiectat încâtproiectat încât faceîncât face caface ca minciunileca minciunile săminciunile să parăsă pară demnepară demne dedemne de încrederecrimele respectabile şirespectabile şi vântulşi vântul cavântul ca cevaca ceva solidlimbajul politic este astfelpolitic este astfel proiectateste astfel proiectat încâtastfel proiectat încât faceproiectat încât face caîncât face ca minciunileface ca minciunile săca minciunile să parăminciunile să pară demnesă pară demne depară demne de încrederecrimele respectabile şi vântulrespectabile şi vântul caşi vântul ca cevavântul ca ceva solidlimbajul politic este astfel proiectatpolitic este astfel proiectat încâteste astfel proiectat încât faceastfel proiectat încât face caproiectat încât face ca minciunileîncât face ca minciunile săface ca minciunile să parăca minciunile să pară demneminciunile să pară demne desă pară demne de încrederecrimele respectabile şi vântul carespectabile şi vântul ca cevaşi vântul ca ceva solid

A putea reveni astfel încât în aceeaşi secundă să pară că a stat pe loc şi a umblat, a face din saltul în viaţă un mers, a exprima în mod absolut sublimul în pedestru - o reuşeşte doar acel cavaler (al credinţei), şi acesta este singurul miracol.Booth: Avem de-a face cu o persoană care desconsideră o întregă cultură: terorizează oamenii folosindu-se de Dumnezeu pentru a justifica crimele în masă. Brennan: Nu o lua personal. Nu ne e de niciun folos. Booth: Dar este personal, Oase. În astfel de cazuri, ceva se năruie în noi toţi.Principala lecţie pe care am învăţat-o într-o viaţă îndelungată este că poţi face un om să devină demn de încredere având încredere în el şi că cea mai sigură cale de a-l face nedemn de încredere este să nu te încrezi în el.Tu eşti cel care a cerut să fie lăsat aici, pe acest pământ, astfel încât să poţi face ceva remarcabil, ceva care contează pentru tine, pe care nu ai fi putut să-l faci nicăieri altundeva şi nici altcândva.Pentru orice artist este o onoare să performeze pe scene mari, respectabile, în care se face artă pentru public.Fii puternic astfel încât nimeni sa nu te darâme, nobil, astfel încât nimeni sa nu te umileasca si fii tu însuti astfel încât nimeni sa nu te uite!