Laleaua nu e preocupată să impresioneze pe cineva. Nu luptă ca să fie altfel decât trandafirul. Nu e nevoie. Ea e altfel. Iar în grădină e loc pentru toate florile.


laleaua-nu-e-preocupată-să-impresioneze-pe-cineva-nu-luptă-ca-să-fie-altfel-decât-trandafirul-nu-e-nevoie-ea-e-altfel-iar-în-grădină-e-loc
richard williamsonlaleauanupreocupatăimpresionezepecinevanuluptăcafiealtfeldecâttrandafirulnevoieeaaltfeliarîngrădinălocpentrutoateflorilelaleaua nunu ee preocupatăpreocupată săsă impresionezeimpresioneze pepe cinevanu luptăluptă caca săsă fiefie altfelaltfel decâtdecât trandafirulnu ee nevoieea ee altfeliar înîn grădinăgrădină ee locloc pentrupentru toatetoate florilelaleaua nu enu e preocupatăe preocupată săpreocupată să impresionezesă impresioneze peimpresioneze pe cinevanu luptă caluptă ca săca să fiesă fie altfelfie altfel decâtaltfel decât trandafirulnu e nevoieea e altfeliar în grădinăîn grădină egrădină e loce loc pentruloc pentru toatepentru toate florile

Singurătatea, marea, florile, ploaia, vântul, dragostea, toate poartă un nume... Tu îl ştii,eu îl ştiu,ceilalţi nu-l vor şti niciodată... Pentru ei, timpul se măsoară, pentru noi, e altfel... Poezia ţine orele-n loc...Gretchen s-a jucat iar cu florile prin grădină cât a vrut. Aşa a trecut multă vreme. Gretchen cunoştea acuma fiecare floare, dar, deşi era o mulţime, ei i se părea că lipseşte una. Care anume nu ştia. Iată însă că într-o bună zi sa uitat mai bine la pălăria de soare pe care o purta baba şi care era zugrăvită cu flori, şi a văzut printre florile zugrăvite şi un trandafir, care era mai frumos decât toate celelalte. Baba uitase să şteargă de pe pălăria ei trandafirul atunci când surghiunise în pământ trandafirii din grădină. Dar, ce să-i faci, aşa-i întotdeauna când nu bagi bine de seamă!În loc de a ne preocupa exclusiv şi mereu cu planuri şi griji de viitor, sau a ne abandona regretului pentru trecut, ar trebui să nu uităm niciodată că numai prezentul este real şi sigur; că viitorul, dimpotrivă, iese mai totdeauna altfel decât ni-l gândim; ba chiar şi trecutul este altfel.Un trandafir roşu nu e egoist doar pentru că vrea să fie el trandafir roşu. Ar fi egoist dacă ar dori ca toate florile din grădină să fie roşii şi toate să fie trandafiri.Dorinţa noastră este un factor dinamic - ea nu stă niciodată pe loc, tocmai pentru că este menită să ne împingă înainte. De altfel nici nu există posibilitatea de a sta pe loc: omul fie progresează, fie regresează.Trandafirul,nepieritorul trandafir pe care nu-l cânt,greu de miresme,trandafirul din grădina neagră în puterea nopţii,cel din orice grădină şi orice înserare,trandafirul ce renaşte din uşoaracenuşă prin arta alchimiei,trandafirul persanilor şi al lui Ariosto,cel întotdeauna singur,întotdeauna trandafirul trandafirilor,tânără floare platonică,arzătorul şi orbul trandafir pe care nu-l cânt,trandafirul de neatins.