La vârfuri vor să o ciupească,S-o facă ea să nu rodească,Dar cred c-ar fi şi mai utilSă o trateze... cu trotil!


la-vârfuri-vor-să-o-ciupeascăs-o-facă-ea-să-nu-rodeascădar-cred-c-ar-fi-şi-mai-utilsă-o-trateze-cu-trotil
ioan raţiuvârfurivorciupeascăsofacăeanurodeascădarcredfişimaiutilsătratezecutrotilla vârfurivârfuri vorfacă eaea săsă nufi şişi maimai utilsăutilsă oo tratezetrateze cucu trotilla vârfuri vorvârfuri vor săvor să ofacă ea săea să nufi şi maişi mai utilsămai utilsă outilsă o tratezeo trateze cutrateze cu trotilla vârfuri vor săvârfuri vor să ofacă ea să nufi şi mai utilsăşi mai utilsă omai utilsă o tratezeutilsă o trateze cuo trateze cu trotilla vârfuri vor să ofi şi mai utilsă oşi mai utilsă o tratezemai utilsă o trateze cuutilsă o trateze cu trotil

Cred că una dintre cele mai mari erori pe care oamenii le fac acum este să gândească faptul că afacerile pe stilul vechi nu vor mai exista, vor dispărea, când, de fapt, acestea vor reprezenta o importantă parte din noua civilizaţie. Unele grupuri de retail introduc e-comerţul şi cred că aceste Liber-cugetătorii cred că În condiţii normale, oamenii tind să vadă ceea ce vor să vadă, să audă cea vor să audă şi să facă ceea ce vor să facă; în timpul conflictelor, poziţia lor devine şi mai rigidă şi fixă.Ştiinţele comportamentului se vor simplifica atunci când vor începe să trateze reacţiile personale ale savantului faţă de materialul şi de opera sa ca date fundamentale ale oricărei ştiinţe asupra comportamentului.Epigrama pare-un fleac,Dar e-o tonă de trotil,Comprimată-n mod abilÎntr-un ascuţiş de ac.Optzeci la sută din americani cred că vor ajunge în cer. Cei mai mulţi dintre ei cred, de asemeni, că acolo nu vor întâlni niciun cunoscut.