La patruzeci de ani femeia, mai ales cea care a gustat din mărul otrăvit al pasiunii, simte o teamă solemnă; începe să-şi dea seama că pentru ea există două morţi: moartea inimii şi cea a trupului.


la-patruzeci-de-ani-femeia-mai-ales-cea-care-a-gustat-din-mărul-otrăvit-al-pasiunii-simte-o-teamă-solemnă-începe-să-şi-dea-seama-că-pentru-ea
balzacpatruzecideanifemeiamaialesceacaregustatdinmărulotrăvitalpasiuniisimteteamăsolemnăîncepesăşideaseamapentrueaexistădouămorţimoarteainimiişitrupuluila patruzecipatruzeci dede aniani femeiamai alesales ceacea caregustat dindin mărulmărul otrăvitotrăvit alal pasiuniisimte oo teamăteamă solemnădea seamaseama căcă pentrupentru eaea existăexistă douădouă morţimoartea inimiiinimii şişi ceala patruzeci depatruzeci de anide ani femeiamai ales ceaales cea carecare a gustata gustat dingustat din măruldin mărul otrăvitmărul otrăvit alotrăvit al pasiuniisimte o teamăo teamă solemnădea seama căseama că pentrucă pentru eapentru ea existăea există douăexistă două morţimoartea inimii şiinimii şi ceacea a trupului

Cea mai bună vârstă este cea de patruzeci de ani; după cinzeci de ani, bărbatul începe să se degradeze, dar la patruzeci de ani este în punctul maxim al ticăloşiei sale.Femeia care doarme lângă tine nu este niciodată femeia pe care-ai curtat-o. Nici cea care ţi-a zâmbit, nici cea care ţi-a promis, nici cea care ţi-a vorbit sau a tăcut ascultându-te. Nu e femeia cu care te iubeşti şi nici cea cu care te cerţi. Nu-i cea care merge şi nu-i cea care stă. Nu-i cea îmbrăcată şi nici cea pe care o dezbraci. Nu-i cea care râde, nici cea care plânge. Ci o creatură pe care nu ştii de unde s-o iei. Din care regn, din care tablou, din care frază scrisă de alţii.Deosebirea cea mare între tinereţe şi bătrâneţe rămâne totdeauna aceasta tinereţea are în perspectivă viaţa, bătrâneţea moartea; cea dintâi are un trecut scurt şi un viitor lung, cea din urmă dimpotrivă. Deşi, prin urmare, ca bătrân ai numai moartea înaintea ta, iar ca tânăr viaţa, naşte totuşi întrebarea, care din două este mai grea şi dacă nu e mai bine să ai viaţa îndărăt decât înainte.Femeia este cea mai puternică iluzie a bărbatului. E singura beţie a inimii. Femeia neutralizează sau îndulceşte toate nefericirile. Măreţia femeii se arată în momentele cruciale. Femeia este cea mai mare bucurie a bărbatului.Există două soiuri de iubire: cea care îngenunchează şi înalţă ochii la cer şi cea care priveşte în jos şi mângâie. Pe cea de a doua o consider mai durabilă.Cea mai cruntă formă a morţii umane: să ţi se stingă lumina din suflet înainte de moartea trupului!