La noi, capitalul intră pe uşa din dos, iar profitul iese pe uşa din faţă!


la-noi-capitalul-intră-pe-uşa-din-iar-profitul-iese-pe-uşa-din-faţă
ladislav radeknoicapitalulintrăpeuşadiniarprofituliesefaţăla noicapitalul intrăintră pepe uşauşa dindin dosiar profitulprofitul ieseiese pepe uşauşa dindin faţăcapitalul intră peintră pe uşape uşa dinuşa din dosiar profitul ieseprofitul iese peiese pe uşape uşa dinuşa din faţăcapitalul intră pe uşaintră pe uşa dinpe uşa din dosiar profitul iese peprofitul iese pe uşaiese pe uşa dinpe uşa din faţăcapitalul intră pe uşa dinintră pe uşa din dosiar profitul iese pe uşaprofitul iese pe uşa diniese pe uşa din faţă

Uşa-o trecere spre viaţă.Uşa, prima barieră, dis-de-dimineaţă.Uşa o primeşti, de atâtea ori în faţă.Uşa, e cea care ne urcă sau coboară o treaptă în viaţă.Uşa, vama prin care intră sau iese fericirea din casă;Sau ni se închide definitiv în spate,Când părăsim a vieţii poartă,Regretând această scurtăŞi zbuciumată soartă, altfel visată.Dacă vrei să atragi atenţia asupra ta intră pe uşa din dos.Gazda unei case mari decide totdeauna pe unde îşi va primi musafirii: pe unii prin uşa din dos, iar pe alţii, pe cea din faţă.Ross (spionându-i pe Rachel şi Mark pe gaura cheii de la uşa camerei lui Chandler şi a lui Joey): Uite că vin. Dacă îl sărută de noapte bună, mă sinucid, jur. Nu pot să mă uit la asta. Hai, gata, s-a terminat întâlnirea. Aşa, ea intră în casă. Stai! El intră! Au închis uşa! Nu pot să văd nimic pentru că uşa e închisă! Chandler: Şi inventatorul uşii se odihneşte fericit în mormântul lui.Cred că numai sufletul deschide uşa bolilor. Adică nu. Mai exact: că bolile intră când sufletul uită să închidă uşa, sau se dezinteresează de ea.Dacă uşa de la intrarea principală în sală este deschisă, evitaţi uşa din spate.