La meteo se-anunţă ger,Cer în genunchi ceva căldurăDe la al meu calorifer,Dar fieru-i fier şi nu se-ndură.


la-meteo-se-anunţă-gercer-în-genunchi-ceva-căldurăde-al-meu-caloriferdar-fieru-i-fier-şi-nu-se-ndură
ion munteanumeteoseanunţăgercerîngenunchicevacăldurădealmeucaloriferdarfieruifierşinusendurăla meteoîn genunchigenunchi cevaceva căldurădecăldurăde lala alal meufier şişi nuîn genunchi cevagenunchi ceva căldurădeceva căldurăde lacăldurăde la alla al meufier şi nuîn genunchi ceva căldurădegenunchi ceva căldurăde laceva căldurăde la alcăldurăde la al meuîn genunchi ceva căldurăde lagenunchi ceva căldurăde la alceva căldurăde la al meu

Eu ce-o să fac, de data asta,Când iarna–aduce-atâta ger;S-o încălzesc va vrea nevasta,Dar nu mai am... calorifer.Mutat în bloc de şase luniAcuma am calorifer.Scăpai de lemne şi cărbuniŞi totuşi n-am scăpat de ger.Viaţa este o durereCe se-ndură pân-la moarte,El o-ndură în tăcereCă îl doare-n... altă parte.trec anii grei şi viaţa-mi trece ca un pasager eu mă grăbesc s-ajung departe chiar dacă trec prin ger şi rog Stăpânul Timpului să-mi ea bonus, un an din cer dar ce mai pot să sper un an în minus sau în plus oare pot eu să fac din tinereţea mea un scut de fier când văd frunzele vieţii mele în dansul vântului cum pier şi nu mai am putere nici măcar să sper mă-ntorc şi socotesc mereu câţi ani din viaţa mea pierdut-am în eterÎn orice legendă există sămânţaViitorului, is not?Rugi de iertare se lasă pe iarba cerului.Iar mormântul meu aşteaptă la margine, aproape de gard, de mersul tramvaielor. Într-o noapte cimitirul dispăru, se spuneCă ar fi zburat la cer. Mormântul meu – ioc. Iar eu mă plimb liber, fără baston, barbă, Carte de rugăciuni, deşi nu am deschis-oPână acum. Parcă nimeni numai crede în moarte. Toţi vor să ajungă în cer vii şi nevătămaţi. Cică un sfârşit tot există, cam ascuns, Bătrânii ne spun ceea ce-i dor, dar Nu ne anunţă la timp despre moarte, De n-am fi atât de autonomi, eu cred Că nimeni nu ar muri, din solidaritate, Suntem toţi o materie şi un spirit, Ce atâta autonomie trupească, O bătrână în cârje, alaltăieri s-a prefăcut într-un înger cu aripi,La bustul meu şi-or da onorulToţi câinii sănătoşi, colunii şi cocorul, Am scris şi nu ştiu pentru cine, pentru ce. Poate că Domnul mă va lumina