Kelly: Mamă! Este a treia oară când apăs butonul pentru floricele şi nu iese nimic din cuptorul cu microunde. Peggy: Dulceaţă, încearcă alt buton. Poate aşa va funcţiona. Bud: Trebuie să pui mâncare în cuptorul cu microunde ca să scoţi mâncare. Peggy: Atunci, la ce bun?


kelly-mamă-este-a-treia-oară-când-apăs-butonul-pentru-floricele-şi-nu-iese-nimic-din-cuptorul-cu-microunde-peggy-dulceaţă-încearcă-alt
familia bundykellymamăestetreiaoarăcândapăsbutonulpentrufloriceleşinuiesenimicdincuptorulcumicroundepeggydulceaţăîncearcăaltbutonpoateaşavafuncţionabudtrebuiepuimâncareînmicroundecascoţimâncareatuncibuntreia oarăoară cândcând apăsapăs butonulbutonul pentrupentru floricelefloricele şişi nunu ieseiese nimicnimic dindin cuptorulcuptorul cucu microundeîncearcă altalt butonpoate aşaaşa vava funcţionatrebuie săsă puipui mâncaremâncare înîn cuptorulcuptorul cucu microundemicrounde caca săsă scoţiscoţi mâncarece buneste a treiaa treia oarătreia oară cândoară când apăscând apăs butonulapăs butonul pentrubutonul pentru floricelepentru floricele şifloricele şi nuşi nu iesenu iese nimiciese nimic dinnimic din cuptoruldin cuptorul cucuptorul cu microundeîncearcă alt butonpoate aşa vaaşa va funcţionatrebuie să puisă pui mâncarepui mâncare înmâncare în cuptorulîn cuptorul cucuptorul cu microundecu microunde camicrounde ca săca să scoţisă scoţi mâncarela ce bun

Peggy: Acum să ne ocupăm de cadoul pentru tati. Bud, fugi şi adu o cravată din dulapul lui tati. Kelly: Eu aduc o cutie. Peggy: Oh, nu, staţi aşa. Este Crăciunul, ar trebui să fie ceva deosebit. Bud, adu şi o cămaşă a lui. Oh, Doamne, ce iubesc Crăciunul!Peggy: Kelly, a sosit timpul să avem o mică discuţie. Există ceva care bărbaţii vor vrea să faci după ce te căsătoreşti; se numeşte Cuptorul cu microunde este premiul de consolare în lupta noastră de a înţelege fizica.Peggy: Acesta este George Washington, părintele ţării noastre. Kelly: Credeam că James Brown a fost părintele ţării noastre. Peggy: Nu, el a fost naşul muzicii soul. Kelly: Credeam că Don Corleone a fost naşul muzicii soul. Peggy: Cred că e suficient pentru o zi.Bud: Mamă, am avut o zi mizerabilă. Chiar mi-ar prinde bine un sfat ca de la mamă la fiu. Peggy: Taci, Bud! A început emisiunea lui Oprah despre mamele care nu acordă atenţie copiilor lor.Anton Ego: Ambrister, ce s-a întâmplat? Ambrister Minion: Restaurantul lui Gusteau, domnule. Anton Ego: Se închide în sfârşit, aşa-i? Ambrister Minion: Nu, domnule. Anton Ego: Iar au probleme financiare? Ambrister Minion: Nu... Anton Ego: Au inventat o noua linie de rulouri cu ou pentru cuptorul cu microunde? Ce-i? Ce e? Spune odată! Ambrister Minion: A revenit. Şi e popular. Anton Ego (scuipă şi bea din vin plin de uimire): Nu i-am făcut o recenzie restaurantului lui Gusteau de ani de zile! Ambrister Minion: Nu, domnule. Anton Ego: În ultima mea recenzie l-am comparat cu o cantină de tren. Ambrister Minion: Da. Anton Ego: Am spus aşa,