Jocul este apt pentru a fi configurat drept unul din elementele fundamentale, esenţiale ale vieţii.


jocul-este-apt-pentru-a-fi-configurat-drept-unul-din-elementele-fundamentale-esenţiale-ale-vieţii
johan huizingajoculesteaptpentruficonfiguratdreptunuldinelementelefundamentaleesenţialealevieţiijocul esteeste aptapt pentrufi configuratconfigurat dreptdrept unulunul dindin elementeleelementele fundamentaleesenţiale aleale vieţiijocul este apteste apt pentrupentru a fia fi configuratfi configurat dreptconfigurat drept unuldrept unul dinunul din elementeledin elementele fundamentaleesenţiale ale vieţiijocul este apt pentruapt pentru a fipentru a fi configurata fi configurat dreptfi configurat drept unulconfigurat drept unul dindrept unul din elementeleunul din elementele fundamentaleeste apt pentru a fiapt pentru a fi configuratpentru a fi configurat drepta fi configurat drept unulfi configurat drept unul dinconfigurat drept unul din elementeledrept unul din elementele fundamentale

Am trăit foarte simplu, dar înţelegând toate elementele esenţiale ale vieţii şi bucurându-mă de ele: băi fierbinţi, şampanie rece, mazăre nouă şi coniac vechi.Frumuseţea este făcută din toate formele fundamentale ale vieţii.Să vorbim deschis despre unul din adevărurile fundamentale ale căsătoriei: soţia este la conducere.Nicio fiinţă umană nu este o insulă. Trebuie să vă amintiţi mereu acest lucru, deoarece el reprezintă unul din adevărurile fundamentale ale vieţii. Insist asupra acestui fapt, deoarece există mereu tendinţa de a-l uita. Facem cu toţii parte din aceeaşi energie a vieţii, din aceeaşi existenţă oceanică. Şi tocmai datorită faptului că rădăcinile noastre sunt ancorate în aceeaşi unitate, este posibilă iubirea. Dacă nu am fi o singură unitate, iubirea nu ar fi nicidecum posibilă.A pune ordine în conceptele fundamentale ale vieţii nu este o chestiune de pedanterie, ci un mod de-a face periodic curat în ograda minţii şi a vieţii tale.Am călătorit pentru prima dată în afara Spaniei datorită acestei profesii (de jurnalist) şi, mai ales, am învăţat elementele fundamentale ale scrisului: