Jake: Tată? Alan: Da? Jake: Suferi de disfuncţie erectilă? (Charlie îşi scuipă băutura.) Charlie: Ei, Alan, suferi? Alan: A... Jake... ce ştii tu despre disfucţia erectilă? Jake: Nu multe. Are legătură cu penisul, nu? Alan: Da. Jake: Se spune că unul din trei bărbaţi o are şi al meu funcţionează, aşa că unul din voi doi o are.


jake-tată-alan-da-jake-suferi-de-disfuncţie-erectilă-charlie-îşi-scuipă-băutura-charlie-ei-alan-suferi-alan-a-jake-ştii-despre
doi bărbaţi şi jumătatejaketatăalandasuferidedisfuncţieerectilăcharlieîşiscuipăbăuturacharlieeialansuferijakeştiidespredisfucţianumultearelegăturăcupenisulnudasespuneunuldintreibărbaţiareşialmeufuncţioneazăaşavoidoiaresuferi dede disfuncţiedisfuncţie erectilă(charlie îşiîşi scuipăjake cece ştiiştii tutu despredespre disfucţiadisfucţia erectilănu multeare legăturălegătură cucu penisulse spunespune căcă unulunul dindin treitrei bărbaţibărbaţi oo areare şişi alal meumeu funcţioneazăaşa căcă unulunul dindin voivoi doidoi oo aresuferi de disfuncţiede disfuncţie erectilă(charlie îşi scuipăa jake cejake ce ştiice ştii tuştii tu despretu despre disfucţiadespre disfucţia erectilăare legătură culegătură cu penisulse spune căspune că unulcă unul dinunul din treidin trei bărbaţitrei bărbaţi obărbaţi o areo are şiare şi alşi al meual meu funcţioneazăaşa că unulcă unul dinunul din voidin voi doivoi doi odoi o are

Charlie: Alan? Alan: Da. Charlie: Plesneşte-l pe fiul tău pentru mine. Alan: Chiar trebuie să mai riscăm şi alte daune cerebrale? Jake: Îţi mulţumesc că mă susţii, tată. Alan: Nu o să ghiceşti niciodată cu cine m-am întâlnit astăzi. Jake: Kobe Bryant? Alan: Nu. Jake: Lauren Conrad? Alan: Nu. Jake: Sean Alan: Cum a fost la şcoală săptămâna asta? Jake: Bine. Alan: S-a întâmplat ceva interesant? Jake: Nu. Charlie: Parcă ziceai că l-a părăsit prietena. Alan: Îl luam încet. Charlie: Bună idee. Continuă. Alan: Jake, mai devreme sau mai târziu fiecare bărbat este părăsit. Charlie: Unii bărbaţi sunt părăsiţi şi mai devreme şi mai târziu, nu-i aşa, Alan? (Alan se holbează la el.) Scuză-mă, ar fi trebuit să o iau încet.Alan: Parcă trebuia să îţi termini proiectul. Jake: Ştiu, dar nu îmi găsesc cartea. Alan: Glumeşti! De-abia am cumpărat-o. Jake: Ce pot să spun, tată. Avem o casă mare şi o carte mică. Alan: Găseşte... cartea. Jake: Sunt foarte obosit. Alan: Găseşte cartea. Jake: Dacă spui asta nu o să se şi întâmple. (Charlie intră în casă.) Alan: Găseşte... cartea! Jake (fugind): Ai grijă! O ia razna. Alan: Trebuia să pun glazură pe cartea aia blestemată! Nu a pierdut niciodată ceva cu glazură.Jake (când Charlie bea în curte cu Wanda, iar ce Chelsea nu este în oraş): Am mai văzut-o pe femeia asta vreodată? Alan: Mă îndoiesc. Jake: Mi se pare cunoscută. Alan: Blondă, cu sânii mari şi focoasă? Pe aici asta înseamană cunoscut. Jake: Credeam că unchiul Charlie o place pe Chelsea. Alan: O place. Jake: Atunci de ce este cu Wanda? Alan: Amice, cam aşa stau lucrurile: în ciuda numeroaselor sale calităţi demne de admirat, unchiul tău Charlie este, în fundul sufletului, o jigodie. Jake: Aşa mă gândeam şi eu. Vroiam doar o a doua părere.Alan: Ce s-a întâmplat? A răcit Chelsea? Charlie: Nu ştiu sigur. Răceală, gripă, ceva scârbos. Jake: Poate are o BTS. Charlie: Poftim? Jake: Înseamnă Alan: Mama ta va ajunge în orice clipă. Credeam că ţi-am spus să fii gata. Jake: Sunt gata. Alan: Ţi-ai făcut temele? Jake: Nu. Alan (sfidător): Jake, i-am promis mamei tale că le vei face. Jake: Data viitoare nu o să-i mai promiţi.