Jabberwocky: Aşadar, vechi duşman, ne întâlnim iarăşi pe câmpul de luptă. Alice Kingsleigh: Noi nu ne-am întâlnit niciodată. Jabberwocky: Nu tu, purtătoare neînsemnată. Duşmanul meu dintotdeauna, sabia Vorpal.


jabberwocky-aşadar-vechi-şman-ne-întâlnim-iarăşi-pe-câmpul-de-luptă-alice-kingsleigh-noi-nu-ne-am-întâlnit-niciodată-jabberwocky-nu
alice în Ţara minunilorjabberwockyaşadarvechiduşmanneîntâlnimiarăşipecâmpuldeluptăalicekingsleighnoinuneamîntâlnitniciodatănupurtătoareneînsemnatăduşmanulmeudintotdeaunasabiavorpalvechi duşmanne întâlnimîntâlnim iarăşiiarăşi pepe câmpulcâmpul dede luptăalice kingsleighnoi nuîntâlnit niciodatănu tupurtătoare neînsemnatăduşmanul meumeu dintotdeaunasabia vorpalne întâlnim iarăşiîntâlnim iarăşi peiarăşi pe câmpulpe câmpul decâmpul de luptăduşmanul meu dintotdeauna

Alice Kingsleigh: N-aş putea să-l ucid pe Jabberwocky nici dacă viaţa mea ar depinde de asta. Absolem: Va depinde.Alice Kingsleigh: Uneori, înainte de micul dejun, încerc să cred şase lucruri imposibile. Pălărierul cel Nebun: Ce exerciţiu minunat. Alice Kingsleigh: Numără-le, Alice. Unu, există băuturi care te pot micşora. Doi, există mâncăruri care te pot face să creşti. Trei, animalele pot vorbi. Patru, pisicile pot fi invizibile. Cinci, există un loc numit Ţara Minunilor. Şase, îl pot ucide pe Jabberwocky.Pisica de Cheshire: Şi cum ziceai că te numeşti? Alice Kingsleigh: Alice. Pisica de Cheshire: Acea Alice? Alice Kingsleigh: Au avut loc câteva dezbateri pe această temă. Pisica de Cheshire: Eu nu m-am implicat niciodată în politică.Mama lui Alice: Unde îţi este corsetul? Şi nu porţi nici dres! Alice Kingsleigh: Sunt împotriva lor! Mama lui Alice: Dar nu eşti îmbrăcată cum se cuvine. Alice Kingsleigh: Cine stabileşte ce înseamnă Stayne (o vede pe Alice Kingsleigh): Şi cine este această creatură minunată? Regina Roşie: Um, noua mea favorită. Stayne (către Alice Kingsleigh): Cum te numeşti? Regina Roşie: Um. Stayne (către Alice Kingsleigh): Cred că regina a uitat numele tău. Regina Roşie: Numele ei este Um, prostule!Regina Roşie: Şi ce este asta? Iepurele Alb: Este o