J. D.: Fosta ta soţie este răspunsul. Dr. Cox: Ăăă... Lucruri care mi-au ruinat viaţa. Lucruri care mi-au luat jumătate din bani. Lucruri cu margini ascuţite!


j-d-fosta-soţie-este-răspunsul-dr-cox-Ăăă-lucruri-care-mi-ruinat-viaţa-lucruri-care-mi-luat-jumătate-din-bani-lucruri-cu-margini
stagiariifostasoţieesterăspunsuldrcoxĂăălucruricaremiauruinatviaţaluatjumătatedinbanicumarginiascuţitefosta tata soţiesoţie esteeste răspunsulĂăă lucrurilucruri careruinat viaţalucruri careluat jumătatejumătate dindin banilucruri cucu marginimargini ascuţitefosta ta soţieta soţie estesoţie este răspunsulĂăă lucruri careluat jumătate dinjumătate din banilucruri cu marginicu margini ascuţite

Dr. Cox: Deci prietena mea a prestat servicii pentru majoritatea personalului? Sunt mândru de devotamentul ei pentru medicină. Carla: Nu e ca şi cum tu nu ai fi făcut sex cu altele. Fosta ta soţie, studenta la medicină, fosta ta soţie, asistenta drăguţă de la Radiologie, fosta ta soţie... Dr. Cox: O termini odată cu nevastă-mea? Carla: Termin dacă o termini şi tu. Dr. Cox (râde): La naiba, sunt prea mândru de tine ca să fiu supărat!Genialitatea este abilitatea de a vedea lucruri invizibile, de a manipula lucruri intangibile, de a picta lucruri care nu au trăsături.Aşa e viaţa, e în mare parte făcută din lucruri care se termină, dar şi din lucruri care încep.Nu-ţi umple mintea cu lucruri care sunt sub nivelul gândurilor pe care eşti capabil şi ar trebui să le gîndeşti. Dacă vei proceda astfel, aceste lucruri de nivel inferior se vor manifesta în viaţa ta.Sistemele noastre academice răsplătesc oamenii care cunosc o grămadă de lucruri şi în general îi numim pe acei oameni deştepţi, dar la sfârşitul zilei pe cine vrei? Persoana care poate înţelege lucruri pe care nu le-a văzut niciodată sau pe cea care poate trăncăni despre o grămadă de lucruri?Când în sfârşit am ajuns la ceva ce individul spunea că ar vrea să facă, eu îi spun: