Iubirea este vocea cu care vorbim, ochii cu care vedem, mâna cu care atingem, sufletul cu care simţim, este totul pentru care găsim un motiv de trăit în viaţa asta.


iubirea-este-vocea-cu-care-vorbim-ochii-cu-care-vedem-mâna-cu-care-atingem-sufletul-cu-care-simţim-este-totul-pentru-care-găsim-un-motiv-de-trăit
karina cirnealăiubireaestevoceacucarevorbimochiivedemmânaatingemsufletulsimţimtotulpentrugăsimunmotivdetrăitînviaţaastaiubirea esteeste voceavocea cucu carecare vorbimochii cucu carecare vedemmâna cucu carecare atingemsufletul cucu carecare simţimeste totultotul pentrupentru carecare găsimgăsim unun motivmotiv dede trăittrăit înîn viaţaviaţa astaiubirea este voceaeste vocea cuvocea cu carecu care vorbimochii cu carecu care vedemmâna cu carecu care atingemsufletul cu carecu care simţimeste totul pentrutotul pentru carepentru care găsimcare găsim ungăsim un motivun motiv demotiv de trăitde trăit întrăit în viaţaîn viaţa asta

Nu ştiu care este menirea mea, dar vreau să mă aflu aici pentru un motiv mai măreţ. Mă străduiesc să fiu ca cei mai măreţi oameni care au trăit vreodată. -Will Smith
nu-ştiu-care-este-menirea-mea-dar-vreau-să-mă-aflu-aici-pentru-un-motiv-mai-măreţ-mă-străduiesc-să-fiu-ca-cei-mai-măreţi-oameni-care